Data en informatie

Introductie API keys

Het Dataplatform van gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een API key bij het gebruik van API's verplicht stellen. Hiermee wil het Dataplatform inzicht krijgen wie gebruik maakt van haar APIs, zodat het Dataplatform kan communiceren over updates en wijzigingen in de API's. Eventuele wijzigingen in de API's kunnen dan tijdig geïmplementeerd worden in uw systemen. Dit gaat gelden voor alle zogenaamde 'DSO API's' van het Dataplatform van gemeente Amsterdam.

Het gebruik van een API key bij de aanroep van een API van het Dataplatform van gemeente Amsterdam is vanaf half september optioneel. In overleg met de dataorganisatie wordt een deadline vastgesteld voor het moment vanaf wanneer de API keys verplicht worden. U kunt de API's van het Dataplatform dan niet meer gebruiken zonder een API key mee te geven.

Dit heeft gevolgen voor uw systemen!

Vraag tijdig een API key aan om uw systemen hierop aan te passen. U kunt met dit formulier een API key aanvragen.

RESTful API

Dit overzicht van browsable interfaces en openAPI documentatie beperkt zich tot de API's ontwikkeld door programma Dataplatform van Onderzoek, Informatie en Statistiek.

Instructies, bijv. over omgaan met autorisatie, vind je op de helppagina over API's gebruiken. Onjuiste of ontbrekende gegevens? Probleem of suggestie?
dataplatform at amsterdam punt nl

Naam API Documentation Beschikbaarheid Licentie
data wordt opgehaald...

Geo-webservices

Geografische webservices conform de OGC richtlijnen (WMS en WFS). Deze zijn te gebruiken met webclients als Leaflet en Open Layers of met software voor ruimtelijke data, zoals QGIS.

Naam API Documentation Beschikbaarheid Licentie
data wordt opgehaald...

Map Tile Services

Map Tile services conform de OGC richtlijnen (WMTS), te gebruiken met software voor ruimtelijke data, zoals QGIS. Of de tiles zijn te gebruiken in webclients, zoals Leaflet en OpenLayers. Daarvoor zijn url's t1 t/m t4 beschikbaar voor browser multi-fetch.

Naam API Documentation Beschikbaarheid Licentie
data wordt opgehaald...

Legacy APIs

Legacy API's zijn API's die binnenkort worden uitgeschakeld. Deze API's zijn meestal vervangen door een andere API.

Met deze API's moeten GEEN nieuwe koppelingen worden gemaakt. Afnemers wordt verzocht zo snel mogelijk over te schakelen naar een vervangende API.

Neem voor meer informatie contact op met Dataplatform.