Data en informatie

RESTful API

Dit overzicht van browsable interfaces en openAPI documentatie beperkt zich tot de API's ontwikkeld door programma DataPunt van Onderzoek, Informatie en Statistiek. API's van andere partijen vind je in de datasetcatalogus.

Instructies, bijv. over omgaan met autorisatie, vind je op de helppagina over API's gebruiken. Onjuiste of ontbrekende gegevens? Probleem of suggestie?
datapunt at amsterdam punt nl

Naam Browsable API Documentation Status Licentie
Afvalcontainers Online API OpenAPI or Redoc Live CC0
Afvalregels bij locatie x, y Online API OpenAPI Live CC0
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Online API OpenAPI Live CC0
BAG Search Online API OpenAPI Live CC0
Basisregistratie Amsterdamse Gebieden Online API OpenAPI Live CC0
Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA) Online API OpenAPI Live Creative Commons License
Basisregistratie Kadaster (BRK) Online API OpenAPI Alleen bereikbaar binnen de gemeente CC0
Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) Online API OpenAPI Live CC0
Datasetcatalogus (dcatd)   OpenAPI Live CC0
Gemeentelijke beperkingenregistratie (WKPB) Online API OpenAPI Gedeeltelijk publiek Creative Commons License
Geosearch   OpenAPI Live CC0
Handelsregister Online API OpenAPI Alleen bereikbaar binnen de gemeente CC0
IIIF bouwdossiers metadata Online API OpenAPI Alleen bereikbaar binnen de gemeente CC0
Meldingen / Signalen Online API OpenAPI Live CC0
Milieuthemas Online API OpenAPI Beta CC0
Monumenten Online API OpenAPI Live CC0
NAP Peilmerken Online API OpenAPI Live CC0
Panoramabeelden Amsterdam Online API OpenAPI Live Creative Commons License
Parkeervakken API Amsterdam Online API Live (beta) Creative Commons License
Predictive Parking Amsterdam Online API OpenAPI Live Creative Commons License
Registratie Meetbouten Online API OpenAPI Live CC0
Tellus Online API OpenAPI or Redoc Gedeeltelijk publiek CC0
Typeahead OpenAPI Live CC0
Typeahead Bag/Brk Online API OpenAPI Live CC0
WBAKaart (blackspots) Online API OpenAPI or Redoc Alleen bereikbaar binnen de gemeente CC0
Zwaailicht Online API OpenAPI Live CC0
Zorg Service Online API OpenAPI Live CC0

Geo-webservices

Geografische webservices conform de OGC richtlijnen (WMS en WFS). Deze zijn te gebruiken met webclients als Leaflet en Open Layers of met software voor ruimtelijke data, zoals QGIS.

Naam Status Licentie
AfvalContainers WMS WFS Live CC0
BAG WMS WFS Live CC0
Bed & Breakfast WMS WFS Live CC0
Bedrijfsinvesteringszones WMS WFS Live CC0
BRK WMS WFS Live CC0
Bodem WMS WFS Live CC0
Fietspaaltjes WMS WFS Live CC0
Gebieden WMS WFS Live CC0
Grondexploitatie (GREX) WMS WFS Live CC0
Handelsregister WMS WFS Alleen bereikbaar binnen de gemeente Creative Commons License
Luchtfoto's WMS - Live Creative Commons License
Meetbouten WMS WFS Live CC0
Monumenten WMS WFS Live CC0
NAP WMS WFS Live CC0
Overlastgebieden WMS WFS Live CC0
Panoramabeelden WMS WFS Live CC0
Parkeervakken WMS WFS Live CC0
Planologische Geluidszones WMS WFS Live CC0
Planologische Zones Schiphol WMS WFS Live CC0
Reclame WMS WFS Live CC0
Tellus WMS WFS Live CC0
Topografie
  • BGT
  • KBK10
  • KBK50
  • Kaartteksten
WMS

WMS
WMS
WMS
WMS
 

WFS

Live CC0
Tram & Metro Lijnen WMS WFS Live CC0
Vuurwerkvrije zones WMS WFS Live CC0
WKPB WMS WFS Live CC0

Map Tile Services

Map Tile services conform de OGC richtlijnen (WMTS), te gebruiken met software voor ruimtelijke data, zoals QGIS. Of de tiles zijn te gebruiken in webclients, zoals Leaflet en OpenLayers. Daarvoor zijn url's t1 t/m t4 beschikbaar voor browser multi-fetch.

Naam Coordinatenstelsel (Niveaus) Type Status Licentie
Topografie, standaard visualisatie (RD) WMTS
Tiles
Rijksdriehoekstelsel (5-16) Raster Live CC0
Topografie, light visualisatie (RD) WMTS
Tiles
Rijksdriehoekstelsel (5-16) Raster Live CC0
Topografie, zwart-wit visualisatie(RD) WMTS
Tiles
Rijksdriehoekstelsel (5-16) Raster Live CC0
Topografie, standaard visualisatie (WM) WMTS
Tiles
Webmercator/Google (11-21) Raster Live CC0
Topografie, light visualisatie (WM) WMTS
Tiles
Webmercator/Google (11-21) Raster Live CC0
Topografie, zwart-wit visualisatie(WM) WMTS
Tiles
Webmercator/Google (11-21) Raster Live CC0
Topografie, vectortiles Tiles Webmercator/Google (8-20) Vector Live CC0
Luchtfoto (RD) WMTS
Tiles
Rijksdriehoekstelsel (5-16) Raster Live CC0