Data en informatie

RESTful API

Dit overzicht van browsable interfaces en openAPI documentatie beperkt zich tot de API's ontwikkeld door programma DataPunt van Onderzoek, Informatie en Statistiek. API's van andere partijen vind je in de datasetcatalogus.

Instructies, bijv. over omgaan met autorisatie, vind je op de helppagina over API's gebruiken. Onjuiste of ontbrekende gegevens? Probleem of suggestie?
datapunt at amsterdam punt nl

Naam Browsable API Documentation Status Licentie
Afvalcontainers Online API OpenAPI or Redoc Live Creative Commons License
Afvalregels bij locatie x, y Online API OpenAPI Live Creative Commons License
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Online API OpenAPI Live Creative Commons License
BAG Search Online API OpenAPI Live Creative Commons License
Basisregistratie Amsterdamse Gebieden Online API OpenAPI Live Creative Commons License
Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA) Online API OpenAPI Live Creative Commons License
Basisregistratie Kadaster (BRK) Online API OpenAPI Alleen bereikbaar binnen de gemeente Creative Commons License
Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) Online API OpenAPI Live Creative Commons License
Datasetcatalogus (dcatd)   OpenAPI Live Creative Commons License
Geosearch   OpenAPI Live Creative Commons License
Handelsregister Online API OpenAPI Alleen bereikbaar binnen de gemeente Creative Commons License
IIIF bouwdossiers metadata Online API OpenAPI Alleen bereikbaar binnen de gemeente Creative Commons License
Meldingen / Signalen Online API OpenAPI Live Creative Commons License
Milieuthemas Online API OpenAPI Beta Creative Commons License
Monumenten Online API OpenAPI Live Creative Commons License
NAP Peilmerken Online API OpenAPI Live Creative Commons License
Panoramabeelden Amsterdam Online API OpenAPI Live Creative Commons License
Parkeervakken API Amsterdam Online API Live Creative Commons License
Predictive Parking Amsterdam Online API OpenAPI Live Creative Commons License
Rioolnetwerk Online API OpenAPI Live Creative Commons License
Registratie Meetbouten Online API OpenAPI Live Creative Commons License
Tellus Online API OpenAPI or Redoc Gedeeltelijk publiek Creative Commons License
Typeahead OpenAPI Live Creative Commons License
Typeahead Bag/Brk Online API OpenAPI Live Creative Commons License
WBAKaart (blackspots) Online API OpenAPI or Redoc Alleen bereikbaar binnen de gemeente Creative Commons License
Zwaailicht Online API OpenAPI Live Creative Commons License
Zorg Service Online API OpenAPI Live Creative Commons License

Geo-webservices

Geografische webservices conform de OGC richtlijnen (WMS en WFS). Deze zijn te gebruiken met webclients als Leaflet en Open Layers of met software voor ruimtelijke data, zoals QGIS.

Naam Status Licentie
AfvalContainers WMS WFS Live Creative Commons License
BAG WMS WFS Live Creative Commons License
Bed & Breakfast WMS WFS Live Creative Commons License
Bedrijfsinvesteringszones WMS WFS Live Creative Commons License
BRK WMS WFS Live Creative Commons License
Bodem WMS WFS Live Creative Commons License
Fietspaaltjes WMS WFS Live Creative Commons License
Gebieden WMS WFS Live Creative Commons License
Grondexploitatie (GREX) WMS WFS Live Creative Commons License
Handelsregister WMS WFS Alleen bereikbaar binnen de gemeente Creative Commons License
Luchtfoto's WMS - Live Creative Commons License
Meetbouten WMS WFS Live Creative Commons License
Monumenten WMS WFS Live Creative Commons License
NAP WMS WFS Live Creative Commons License
Overlastgebieden WMS WFS Live Creative Commons License
Panoramabeelden WMS WFS Live Creative Commons License
Parkeervakken WMS WFS Live Creative Commons License
Planologische Geluidszones WMS WFS Live Creative Commons License
Planologische Zones Schiphol WMS WFS Live Creative Commons License
Reclame WMS WFS Live Creative Commons License
Rioolnetwerk WMS WFS Live Creative Commons License
Tellus WMS WFS Live Creative Commons License
Topografie
  • BGT
  • KBK10
  • KBK50
  • Kaartteksten
WMS

WMS
WMS
WMS
WMS
 

WFS

Live Creative Commons License
Tram & Metro Lijnen WMS WFS Live Creative Commons License
Vuurwerkvrije zones WMS WFS Live Creative Commons License

Map Tile Services

Map Tile services conform de OGC richtlijnen (WMTS), te gebruiken met software voor ruimtelijke data, zoals QGIS. Of de tiles zijn te gebruiken in webclients, zoals Leaflet en OpenLayers. Daarvoor zijn url's t1 t/m t4 beschikbaar voor browser multi-fetch.

Naam Coordinatenstelsel (Niveaus) Type Status Licentie
Topografie, standaard visualisatie (RD) WMTS
Tiles
Rijksdriehoekstelsel (5-16) Raster Live Creative Commons License
Topografie, light visualisatie (RD) WMTS
Tiles
Rijksdriehoekstelsel (5-16) Raster Live Creative Commons License
Topografie, zwart-wit visualisatie(RD) WMTS
Tiles
Rijksdriehoekstelsel (5-16) Raster Live Creative Commons License
Topografie, standaard visualisatie (WM) WMTS
Tiles
Webmercator/Google (11-21) Raster Live Creative Commons License
Topografie, light visualisatie (WM) WMTS
Tiles
Webmercator/Google (11-21) Raster Live Creative Commons License
Topografie, zwart-wit visualisatie(WM) WMTS
Tiles
Webmercator/Google (11-21) Raster Live Creative Commons License
Topografie, vectortiles Tiles Webmercator/Google (8-20) Vector Live Creative Commons License
Luchtfoto (RD) WMTS
Tiles
Rijksdriehoekstelsel (5-16) Raster Live Creative Commons License