Nummeraanduiding

Een nummeraanduiding, in de volksmond ook wel adres genoemd, is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, standplaats of ligplaats.

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-2/)

bag/nummeraanduiding/?pand=0363100012171966

TIP! detailed=1 if you want all fields in the list view!

GET /bag/nummeraanduiding/0363200000006132/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/0363200000006132/"
    }
  },
  "_display": "Eerste Anjeliersdwarsstraat 28",
  "sleutelverzendend": "03630000006132",
  "nummeraanduidingidentificatie": "0363200000006132",
  "date_modified": "2021-01-31T23:40:42.059263Z",
  "document_mutatie": "1005-01-01",
  "document_nummer": "GV00000402",
  "begin_geldigheid": "1005-01-01",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "16",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "adres": "Eerste Anjeliersdwarsstraat 28",
  "postcode": "1015NR",
  "huisnummer": 28,
  "huisletter": "",
  "huisnummer_toevoeging": "",
  "type": "Verblijfsobject",
  "adres_nummer": "",
  "openbare_ruimte": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002529/"
      }
    },
    "_display": "Eerste Anjeliersdwarsstraat",
    "landelijk_id": "0363300000002529",
    "dataset": "bag"
  },
  "hoofdadres": true,
  "ligplaats": null,
  "standplaats": null,
  "verblijfsobject": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/verblijfsobject/0363010000543317/",
  "buurt": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurt/03630023753961/"
      }
    },
    "_display": "Anjeliersbuurt Zuid (A06l)",
    "code": "06l",
    "naam": "Anjeliersbuurt Zuid",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "buurtcombinatie": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurtcombinatie/3630012052037/"
      }
    },
    "_display": "Jordaan (06)",
    "naam": "Jordaan",
    "vollcode": "A06",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "gebiedsgerichtwerken": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/gebiedsgerichtwerken/DX01/"
      }
    },
    "_display": "Centrum-West (DX01)",
    "code": "DX01",
    "naam": "Centrum-West",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "grootstedelijkgebied": null,
  "stadsdeel": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/stadsdeel/03630000000018/"
      }
    },
    "_display": "Centrum (A)",
    "code": "A",
    "naam": "Centrum",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "bouwblok": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/bouwblok/03630012100284/"
      }
    },
    "_display": "YJ28",
    "id": "03630012100284",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "_geometrie": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
      120695.0,
      487905.0
    ]
  },
  "dataset": "bag"
}