Nummeraanduiding

Een nummeraanduiding, in de volksmond ook wel adres genoemd, is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, standplaats of ligplaats.

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-2/)

bag/nummeraanduiding/?pand=0363100012171966

TIP! detailed=1 if you want all fields in the list view!

GET /bag/nummeraanduiding/0363200000006142/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/0363200000006142/"
    }
  },
  "_display": "Eerste Atjehstraat 1A",
  "sleutelverzendend": "03630000006142",
  "nummeraanduidingidentificatie": "0363200000006142",
  "date_modified": "2021-01-31T23:39:46.644421Z",
  "document_mutatie": "1985-10-01",
  "document_nummer": "GV00000402",
  "begin_geldigheid": "1985-10-01",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "16",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "adres": "Eerste Atjehstraat 1A",
  "postcode": "1094JX",
  "huisnummer": 1,
  "huisletter": "A",
  "huisnummer_toevoeging": "",
  "type": "Verblijfsobject",
  "adres_nummer": "",
  "openbare_ruimte": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002530/"
      }
    },
    "_display": "Eerste Atjehstraat",
    "landelijk_id": "0363300000002530",
    "dataset": "bag"
  },
  "hoofdadres": true,
  "ligplaats": null,
  "standplaats": null,
  "verblijfsobject": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/verblijfsobject/0363010000543327/",
  "buurt": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurt/03630000000576/"
      }
    },
    "_display": "Noordwestkwadrant Indische buurt Zuid (M31b)",
    "code": "31b",
    "naam": "Noordwestkwadrant Indische buurt Zuid",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "buurtcombinatie": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurtcombinatie/3630012052078/"
      }
    },
    "_display": "Indische Buurt West (31)",
    "naam": "Indische Buurt West",
    "vollcode": "M31",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "gebiedsgerichtwerken": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/gebiedsgerichtwerken/DX14/"
      }
    },
    "_display": "Indische Buurt, Oostelijk Havengebied (DX14)",
    "code": "DX14",
    "naam": "Indische Buurt, Oostelijk Havengebied",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "grootstedelijkgebied": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/grootstedelijkgebied/programma-hoogfrequent-spoorve/"
      }
    },
    "_display": "Programma Hoogfrequent Spoorve",
    "naam": "Programma Hoogfrequent Spoorve",
    "gsg_type": "PHSOD",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "stadsdeel": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/stadsdeel/03630011872039/"
      }
    },
    "_display": "Oost (M)",
    "code": "M",
    "naam": "Oost",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "bouwblok": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/bouwblok/03630012100832/"
      }
    },
    "_display": "AQ23",
    "id": "03630012100832",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "_geometrie": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
      124000.0,
      486158.0
    ]
  },
  "dataset": "bag"
}