Nummeraanduiding

Een nummeraanduiding, in de volksmond ook wel adres genoemd, is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, standplaats of ligplaats.

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-2/)

bag/nummeraanduiding/?pand=0363100012171966

TIP! detailed=1 if you want all fields in the list view!

GET /bag/nummeraanduiding/0363200000238784/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/0363200000238784/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Polanenhof 5",
  "sleutelverzendend": "03630000238784",
  "nummeraanduidingidentificatie": "0363200000238784",
  "date_modified": "2021-01-31T23:40:23.803671Z",
  "document_mutatie": "1005-01-01",
  "document_nummer": "GV00000402",
  "begin_geldigheid": "1005-01-01",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "16",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "adres": "Polanenhof 5",
  "postcode": "1013ZG",
  "huisnummer": 5,
  "huisletter": "",
  "huisnummer_toevoeging": "",
  "type": "Verblijfsobject",
  "adres_nummer": "",
  "openbare_ruimte": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004556/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Polanenhof",
    "landelijk_id": "0363300000004556",
    "dataset": "bag"
  },
  "hoofdadres": true,
  "ligplaats": null,
  "standplaats": null,
  "verblijfsobject": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/verblijfsobject/0363010001005698/?format=api",
  "buurt": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurt/03630000000547/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Spaarndammerbuurt Noordwest (E13f)",
    "code": "13f",
    "naam": "Spaarndammerbuurt Noordwest",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "buurtcombinatie": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurtcombinatie/3630012052094/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt (13)",
    "naam": "Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt",
    "vollcode": "E13",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "gebiedsgerichtwerken": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/gebiedsgerichtwerken/DX03/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Westerpark (DX03)",
    "code": "DX03",
    "naam": "Westerpark",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "grootstedelijkgebied": null,
  "stadsdeel": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/stadsdeel/03630011872036/?format=api"
      }
    },
    "_display": "West (E)",
    "code": "E",
    "naam": "West",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "bouwblok": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/bouwblok/03630012095952/?format=api"
      }
    },
    "_display": "AA08",
    "id": "03630012095952",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "_geometrie": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
      120123.0,
      489549.0
    ]
  },
  "dataset": "bag"
}