Nummeraanduiding

Een nummeraanduiding, in de volksmond ook wel adres genoemd, is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, standplaats of ligplaats.

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-2/)

bag/nummeraanduiding/?pand=0363100012171966

TIP! detailed=1 if you want all fields in the list view!

GET /bag/nummeraanduiding/0363200000462756/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/0363200000462756/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Piet Nakstraat 1",
  "sleutelverzendend": "03630000462756",
  "nummeraanduidingidentificatie": "0363200000462756",
  "date_modified": "2021-01-31T23:40:58.679588Z",
  "document_mutatie": "1997-07-22",
  "document_nummer": "GV00000402",
  "begin_geldigheid": "1997-07-22",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "16",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "adres": "Piet Nakstraat 1",
  "postcode": "1060RK",
  "huisnummer": 1,
  "huisletter": "",
  "huisnummer_toevoeging": "",
  "type": "Verblijfsobject",
  "adres_nummer": "",
  "openbare_ruimte": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001400/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Piet Nakstraat",
    "landelijk_id": "0363300000001400",
    "dataset": "bag"
  },
  "hoofdadres": true,
  "ligplaats": null,
  "standplaats": null,
  "verblijfsobject": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/verblijfsobject/0363010000991614/?format=api",
  "buurt": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurt/03630000000456/?format=api"
      }
    },
    "_display": "De Aker Oost (F84c)",
    "code": "84c",
    "naam": "De Aker Oost",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "buurtcombinatie": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurtcombinatie/3630012052023/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Middelveldsche Akerpolder (84)",
    "naam": "Middelveldsche Akerpolder",
    "vollcode": "F84",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "gebiedsgerichtwerken": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/gebiedsgerichtwerken/DX08/?format=api"
      }
    },
    "_display": "De Aker, Sloten, Nieuw-Sloten (DX08)",
    "code": "DX08",
    "naam": "De Aker, Sloten, Nieuw-Sloten",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "grootstedelijkgebied": null,
  "stadsdeel": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/stadsdeel/03630011872037/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Nieuw-West (F)",
    "code": "F",
    "naam": "Nieuw-West",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "bouwblok": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/bouwblok/03630012100574/?format=api"
      }
    },
    "_display": "HK01",
    "id": "03630012100574",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "_geometrie": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
      114176.0,
      484988.0
    ]
  },
  "dataset": "bag"
}