Nummeraanduiding

Een nummeraanduiding, in de volksmond ook wel adres genoemd, is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, standplaats of ligplaats.

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-2/)

bag/nummeraanduiding/?pand=0363100012171966

TIP! detailed=1 if you want all fields in the list view!

GET /bag/nummeraanduiding/0363200000541197/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/0363200000541197/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Pontplein 1",
  "sleutelverzendend": "03630000541197",
  "nummeraanduidingidentificatie": "0363200000541197",
  "date_modified": "2021-01-31T23:40:42.005297Z",
  "document_mutatie": "2007-04-26",
  "document_nummer": "GV00000403",
  "begin_geldigheid": "2007-04-26",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "16",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "adres": "Pontplein 1",
  "postcode": "1021HH",
  "huisnummer": 1,
  "huisletter": "",
  "huisnummer_toevoeging": "",
  "type": "Verblijfsobject",
  "adres_nummer": "",
  "openbare_ruimte": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005894/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Pontplein",
    "landelijk_id": "0363300000005894",
    "dataset": "bag"
  },
  "hoofdadres": true,
  "ligplaats": null,
  "standplaats": null,
  "verblijfsobject": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/verblijfsobject/0363010001170243/?format=api",
  "buurt": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurt/03630000000643/?format=api"
      }
    },
    "_display": "IJplein e.o. (N61a)",
    "code": "61a",
    "naam": "IJplein e.o.",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "buurtcombinatie": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurtcombinatie/3630012052091/?format=api"
      }
    },
    "_display": "IJplein/Vogelbuurt (61)",
    "naam": "IJplein/Vogelbuurt",
    "vollcode": "N61",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "gebiedsgerichtwerken": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/gebiedsgerichtwerken/DX18/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Oud-Noord (DX18)",
    "code": "DX18",
    "naam": "Oud-Noord",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "grootstedelijkgebied": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/grootstedelijkgebied/sixhaven/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Sixhaven",
    "naam": "Sixhaven",
    "gsg_type": "GSP",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "stadsdeel": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/stadsdeel/03630000000019/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Noord (N)",
    "code": "N",
    "naam": "Noord",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "bouwblok": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/bouwblok/03630012103168/?format=api"
      }
    },
    "_display": "NE06",
    "id": "03630012103168",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "_geometrie": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
      122386.0,
      488334.0
    ]
  },
  "dataset": "bag"
}