Nummeraanduiding

Een nummeraanduiding, in de volksmond ook wel adres genoemd, is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, standplaats of ligplaats.

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-2/)

bag/nummeraanduiding/?pand=0363100012171966

TIP! detailed=1 if you want all fields in the list view!

GET /bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001781
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "_links": {
        "self": {
            "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001781"
        },
        "next": {
            "href": null
        },
        "previous": {
            "href": null
        }
    },
    "count": 0,
    "results": []
}