OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000000880/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000000880/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Aaron Coplandstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000000880",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000000880",
  "openbare_ruimte_code": "62030",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.113305Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119871.684,
            483408.826
          ],
          [
            119855.963,
            483405.699
          ],
          [
            119859.893,
            483338.646
          ],
          [
            119875.488,
            483338.595
          ],
          [
            119871.684,
            483408.826
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            119868.813,
            483454.02
          ],
          [
            119853.312,
            483453.236
          ],
          [
            119847.46,
            483426.491
          ],
          [
            119843.39,
            483427.457
          ],
          [
            119842.356,
            483422.421
          ],
          [
            119843.597,
            483422.421
          ],
          [
            119844.77,
            483416.776
          ],
          [
            119855.331,
            483418.812
          ],
          [
            119857.951,
            483419.317
          ],
          [
            119864.979,
            483420.671
          ],
          [
            119870.517,
            483421.739
          ],
          [
            119870.319,
            483425.759
          ],
          [
            119868.813,
            483454.02
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Aaron Coplandstraat",
  "omschrijving": "Amerikaanse componist (1900-1990). Componeerde symfonieën, balletten, filmmuziek en een opera ('The tender land'). Hij propageerde de Amerikaanse muziek door middel van publiciteit en lezingen. ",
  "naam_17_posities": "A COPLANDSTR",
  "naam_24_posities": "Aaron Coplandstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 4,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000000880"
  },
  "bbox": [
    119842.356,
    483338.595,
    119875.488,
    483454.02
  ],
  "dataset": "bag"
}