OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000000891/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000000891/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Patrice Lumumbastraat",
  "sleutelverzendend": "03630000000891",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000000891",
  "openbare_ruimte_code": "62197",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.487090Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            125728.319,
            481245.029
          ],
          [
            125753.959,
            481260.789
          ],
          [
            125753.541,
            481264.808
          ],
          [
            125755.04,
            481265.726
          ],
          [
            125750.668,
            481282.216
          ],
          [
            125754.757,
            481283.272
          ],
          [
            125768.419,
            481273.129
          ],
          [
            125783.449,
            481281.08
          ],
          [
            125781.65,
            481283.572
          ],
          [
            125769.225,
            481280.269
          ],
          [
            125754.622,
            481288.162
          ],
          [
            125762.512,
            481306.396
          ],
          [
            125760.357,
            481310.984
          ],
          [
            125741.112,
            481333.515
          ],
          [
            125741.035,
            481333.59
          ],
          [
            125740.95,
            481333.655
          ],
          [
            125740.856,
            481333.708
          ],
          [
            125740.756,
            481333.747
          ],
          [
            125740.652,
            481333.773
          ],
          [
            125739.32,
            481341.503
          ],
          [
            125732.077,
            481331.835
          ],
          [
            125729.743,
            481333.24
          ],
          [
            125723.286,
            481320.335
          ],
          [
            125706.018,
            481285.819
          ],
          [
            125708.305,
            481281.11
          ],
          [
            125710.601,
            481276.97
          ],
          [
            125715.42,
            481268.283
          ],
          [
            125717.36,
            481264.786
          ],
          [
            125728.319,
            481245.029
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Patrice Lumumbastraat",
  "omschrijving": "Eerste premier van Congo, trad aan op 23 juni 1960. Nauwelijks een week later was de gewezen Belgische kolonie een onafhankelijke republiek. Lumumba werd in België en Congo gehaat om zijn felle toespraak over de ongerechtigheden van het koloniale bewind. Lumumba oefende zijn ambt slechts uit tot 5 september 1960. Op 17 januari 1961 werd hij vermoord.",
  "naam_17_posities": "P LUMUMBASTR",
  "naam_24_posities": "Patrice Lumumbastraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 4,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000000891"
  },
  "bbox": [
    125706.018,
    481245.029,
    125783.449,
    481341.503
  ],
  "dataset": "bag"
}