OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000000905/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000000905/"
    }
  },
  "_display": "Peter Wotkehof",
  "sleutelverzendend": "03630000000905",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000000905",
  "openbare_ruimte_code": "61204",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.298587Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            128304.418,
            485702.07
          ],
          [
            128304.546,
            485702.216
          ],
          [
            128310.328,
            485697.067
          ],
          [
            128309.044,
            485695.626
          ],
          [
            128315.341,
            485690.093
          ],
          [
            128323.803,
            485682.677
          ],
          [
            128330.282,
            485690.064
          ],
          [
            128311.985,
            485706.099
          ],
          [
            128304.479,
            485712.676
          ],
          [
            128286.179,
            485728.714
          ],
          [
            128292.772,
            485736.238
          ],
          [
            128288.581,
            485739.911
          ],
          [
            128272.06,
            485721.763
          ],
          [
            128265.328,
            485714.368
          ],
          [
            128245.529,
            485692.619
          ],
          [
            128248.386,
            485690.111
          ],
          [
            128253.649,
            485685.491
          ],
          [
            128260.977,
            485693.837
          ],
          [
            128266.841,
            485700.52
          ],
          [
            128265.55,
            485701.696
          ],
          [
            128270.715,
            485707.37
          ],
          [
            128270.95,
            485707.15
          ],
          [
            128271.026,
            485707.082
          ],
          [
            128274.062,
            485704.418
          ],
          [
            128278.433,
            485700.582
          ],
          [
            128279.842,
            485702.19
          ],
          [
            128280.667,
            485703.132
          ],
          [
            128287.101,
            485697.496
          ],
          [
            128286.301,
            485696.542
          ],
          [
            128284.882,
            485694.922
          ],
          [
            128292.397,
            485688.327
          ],
          [
            128304.418,
            485702.07
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Peter Wotkehof",
  "omschrijving": "Oostenrijkse fotograaf (1800-1870), vestigde zich in 1854 in Rotterdam, maakte als één der eerste beoefenaars in Nederland daguerrotypes, vooral van musici en panorama's van Rotterdam.",
  "naam_17_posities": "P WOTKEHOF",
  "naam_24_posities": "Peter Wotkehof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 29,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000000905"
  },
  "bbox": [
    128245.529,
    485682.677,
    128330.282,
    485739.911
  ],
  "dataset": "bag"
}