OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000000913/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000000913/"
    }
  },
  "_display": "Adriaan Ditvoorsthof",
  "sleutelverzendend": "03630000000913",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000000913",
  "openbare_ruimte_code": "61298",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.065938Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            128477.351,
            485416.054
          ],
          [
            128475.511,
            485413.96
          ],
          [
            128527.445,
            485368.581
          ],
          [
            128519.316,
            485359.289
          ],
          [
            128505.757,
            485343.852
          ],
          [
            128497.652,
            485334.625
          ],
          [
            128498.213,
            485334.133
          ],
          [
            128502.736,
            485330.161
          ],
          [
            128555.504,
            485390.257
          ],
          [
            128550.432,
            485394.762
          ],
          [
            128543.488,
            485386.853
          ],
          [
            128537.897,
            485380.493
          ],
          [
            128533.941,
            485375.984
          ],
          [
            128482.105,
            485421.465
          ],
          [
            128479.972,
            485419.038
          ],
          [
            128477.351,
            485416.054
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Adriaan Ditvoorsthof",
  "omschrijving": "Filmregisseur (1940-1987). Met zijn sombere, bizarre en lyrische films en door zijn nieuwe ideeën over filmgrammatica en camerawerk werd hij het boegbeeld van de Nederlandse experimentele avant-garde cinema.",
  "naam_17_posities": "A DITVOORSTHOF",
  "naam_24_posities": "Adriaan Ditvoorsthof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 23,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000000913"
  },
  "bbox": [
    128475.511,
    485330.161,
    128555.504,
    485421.465
  ],
  "dataset": "bag"
}