OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000000914/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000000914/"
    }
  },
  "_display": "Ad Windighof",
  "sleutelverzendend": "03630000000914",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000000914",
  "openbare_ruimte_code": "61301",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.967055Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            128695.475,
            485485.69
          ],
          [
            128550.11,
            485611.062
          ],
          [
            128540.173,
            485599.708
          ],
          [
            128538.889,
            485598.241
          ],
          [
            128684.465,
            485473.149
          ],
          [
            128695.475,
            485485.69
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Ad Windighof",
  "omschrijving": "Belangrijk reportage fotograaf (1912-1996). Maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de fotografengroep, die later bekend werd als 'De Ondergedoken Camera', die illegaal het verzet en de hongerwinter documenteerde. Na de oorlog was hij medeoprichter van fotografenvereniging GKf.",
  "naam_17_posities": "A WINDIGHOF",
  "naam_24_posities": "Ad Windighof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 15,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000000914"
  },
  "bbox": [
    128538.889,
    485473.149,
    128695.475,
    485611.062
  ],
  "dataset": "bag"
}