OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000000928/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000000928/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Arènpalmstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000000928",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000000928",
  "openbare_ruimte_code": "61468",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.249733Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            127393.607,
            481465.194
          ],
          [
            127396.682,
            481466.733
          ],
          [
            127397.822,
            481467.303
          ],
          [
            127413.211,
            481475.003
          ],
          [
            127408.132,
            481486.493
          ],
          [
            127407.149,
            481485.666
          ],
          [
            127406.008,
            481485.073
          ],
          [
            127393.426,
            481478.646
          ],
          [
            127367.186,
            481465.526
          ],
          [
            127355.169,
            481459.703
          ],
          [
            127304.734,
            481434.938
          ],
          [
            127234.595,
            481400.424
          ],
          [
            127233.992,
            481396.957
          ],
          [
            127233.403,
            481394.417
          ],
          [
            127233.072,
            481391.199
          ],
          [
            127238.558,
            481386.328
          ],
          [
            127244.959,
            481391.458
          ],
          [
            127248.54,
            481393.592
          ],
          [
            127268.946,
            481403.649
          ],
          [
            127272.648,
            481405.473
          ],
          [
            127285.97,
            481412.039
          ],
          [
            127289.348,
            481413.704
          ],
          [
            127309.785,
            481423.776
          ],
          [
            127321.032,
            481429.21
          ],
          [
            127337.212,
            481436.888
          ],
          [
            127345.325,
            481441.032
          ],
          [
            127361.32,
            481448.896
          ],
          [
            127372.161,
            481454.464
          ],
          [
            127393.607,
            481465.194
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Arènpalmstraat",
  "omschrijving": "Palmsoort. De arènpalm of suikerpalm komt veel voor in de Indonesische archipel. De palmsoort levert palmwijn, suiker en meel.",
  "naam_17_posities": "ARENPALMSTR",
  "naam_24_posities": "Arènpalmstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 37,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000000928"
  },
  "bbox": [
    127233.072,
    481386.328,
    127413.211,
    481486.493
  ],
  "dataset": "bag"
}