OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000000939/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000000939/"
    }
  },
  "_display": "Anna Blamansingel",
  "sleutelverzendend": "03630000000939",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000000939",
  "openbare_ruimte_code": "61573",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.409122Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124941.392,
            481045.338
          ],
          [
            124935.533,
            481056.602
          ],
          [
            124927.876,
            481052.289
          ],
          [
            124933.842,
            481041.161
          ],
          [
            124940.554,
            481029.108
          ],
          [
            124907.963,
            481010.77
          ],
          [
            124902.184,
            481007.518
          ],
          [
            124904.128,
            481004.346
          ],
          [
            124871.487,
            480986.133
          ],
          [
            124875.266,
            480977.941
          ],
          [
            124908.986,
            480996.395
          ],
          [
            124914.303,
            480999.305
          ],
          [
            124934.457,
            481010.334
          ],
          [
            124940.891,
            481013.892
          ],
          [
            124974.51,
            481032.481
          ],
          [
            125006.447,
            481050.14
          ],
          [
            125040.009,
            481068.697
          ],
          [
            125065.01,
            481082.521
          ],
          [
            125071.963,
            481086.365
          ],
          [
            125105.387,
            481104.846
          ],
          [
            125135.72,
            481121.759
          ],
          [
            125136.197,
            481122.023
          ],
          [
            125169.75,
            481140.599
          ],
          [
            125168.971,
            481141.989
          ],
          [
            125167.839,
            481144.011
          ],
          [
            125164.416,
            481150.126
          ],
          [
            125130.903,
            481131.572
          ],
          [
            125125.478,
            481128.569
          ],
          [
            125117.666,
            481124.244
          ],
          [
            125110.117,
            481121.073
          ],
          [
            125108.316,
            481120.317
          ],
          [
            125105.684,
            481118.928
          ],
          [
            125103.897,
            481117.985
          ],
          [
            125094.162,
            481112.847
          ],
          [
            125065.827,
            481097.36
          ],
          [
            125036.921,
            481081.56
          ],
          [
            125032.651,
            481079.227
          ],
          [
            124998.555,
            481060.59
          ],
          [
            124948.187,
            481033.06
          ],
          [
            124941.392,
            481045.338
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Anna Blamansingel",
  "omschrijving": "Pseudoniem van Johanna Petronella Vrugt (1905-1960), schrijfster. Zij beschrijft de moderne levensproblemen. Haar wereldbeeld vertoont verwantschap met dat van het Franse existentialisme. In 1957 ontving zij de P.C. Hooftprijs. ",
  "naam_17_posities": "A BLAMANSNGL",
  "naam_24_posities": "Anna Blamansingel",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 285,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000000939"
  },
  "bbox": [
    124871.487,
    480977.941,
    125169.75,
    481150.126
  ],
  "dataset": "bag"
}