OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000000941/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000000941/"
    }
  },
  "_display": "Abraham Kuyperplein",
  "sleutelverzendend": "03630000000941",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000000941",
  "openbare_ruimte_code": "61603",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.585509Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            115129.203,
            488453.218
          ],
          [
            115126.991,
            488453.218
          ],
          [
            115126.991,
            488447.491
          ],
          [
            115126.954,
            488446.001
          ],
          [
            115126.764,
            488438.228
          ],
          [
            115126.878,
            488435.716
          ],
          [
            115126.919,
            488434.825
          ],
          [
            115127.162,
            488429.473
          ],
          [
            115132.68,
            488429.645
          ],
          [
            115138.876,
            488429.839
          ],
          [
            115146.23,
            488430.068
          ],
          [
            115151.191,
            488430.223
          ],
          [
            115151.239,
            488426.137
          ],
          [
            115166.854,
            488426.141
          ],
          [
            115166.856,
            488430.408
          ],
          [
            115172.89,
            488430.479
          ],
          [
            115195.365,
            488430.744
          ],
          [
            115195.11,
            488434.669
          ],
          [
            115194.858,
            488438.549
          ],
          [
            115193.287,
            488447.67
          ],
          [
            115191.043,
            488447.687
          ],
          [
            115189.036,
            488455.556
          ],
          [
            115188.477,
            488457.746
          ],
          [
            115187.615,
            488487.933
          ],
          [
            115193.509,
            488487.933
          ],
          [
            115193.167,
            488497.147
          ],
          [
            115192.898,
            488515.065
          ],
          [
            115185.322,
            488514.909
          ],
          [
            115185.315,
            488515.101
          ],
          [
            115185.028,
            488530.194
          ],
          [
            115180.794,
            488529.901
          ],
          [
            115175.31,
            488529.562
          ],
          [
            115153.76,
            488529.562
          ],
          [
            115145.384,
            488530.183
          ],
          [
            115147.791,
            488516.732
          ],
          [
            115147.704,
            488515.731
          ],
          [
            115145.616,
            488515.693
          ],
          [
            115144.2,
            488515.667
          ],
          [
            115143.787,
            488518.025
          ],
          [
            115142.535,
            488525.173
          ],
          [
            115141.67,
            488530.11
          ],
          [
            115137.881,
            488530.062
          ],
          [
            115138.117,
            488525.804
          ],
          [
            115138.224,
            488523.882
          ],
          [
            115137.336,
            488517.615
          ],
          [
            115136.869,
            488514.322
          ],
          [
            115133.705,
            488492.001
          ],
          [
            115129.203,
            488460.235
          ],
          [
            115129.203,
            488453.967
          ],
          [
            115129.203,
            488453.218
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Abraham Kuyperplein",
  "omschrijving": "Predikant, politicus en staatsman (1837-1920). Propagandist voor de antirevolutionaire beginselen in kerk en maatschappij. Volgde Groen van Prinsterer op als leider van de Anti-Revolutionaire Partij. Stichter van de Vrije Universiteit in 1880. Hij bracht in 1888 met de rooms-katholieke staatsman dr. Schaepman het verbond tussen Rome en Dordt tot stand, dat leidde tot het eerste coalitiekabinet (1888-1891). Minister-president van 1901 tot 1905.",
  "naam_17_posities": "A KUYPERPLN",
  "naam_24_posities": "Abraham Kuyperplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 52,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000000941"
  },
  "bbox": [
    115126.764,
    488426.137,
    115195.365,
    488530.194
  ],
  "dataset": "bag"
}