OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000000971/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000000971/"
    }
  },
  "_display": "Groenlandstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000000971",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000000971",
  "openbare_ruimte_code": "60496",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.347040Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            114433.965,
            484544.988
          ],
          [
            114479.378,
            484514.748
          ],
          [
            114486.386,
            484510.081
          ],
          [
            114531.799,
            484479.84
          ],
          [
            114538.807,
            484475.173
          ],
          [
            114584.219,
            484444.933
          ],
          [
            114586.909,
            484451.552
          ],
          [
            114578.694,
            484457.022
          ],
          [
            114573.783,
            484460.292
          ],
          [
            114598.403,
            484497.265
          ],
          [
            114581.623,
            484508.439
          ],
          [
            114557.003,
            484471.466
          ],
          [
            114552.092,
            484474.736
          ],
          [
            114543.877,
            484480.207
          ],
          [
            114534.488,
            484486.459
          ],
          [
            114526.273,
            484491.93
          ],
          [
            114521.362,
            484495.2
          ],
          [
            114545.983,
            484532.172
          ],
          [
            114529.203,
            484543.346
          ],
          [
            114504.582,
            484506.374
          ],
          [
            114499.671,
            484509.644
          ],
          [
            114491.456,
            484515.114
          ],
          [
            114482.067,
            484521.367
          ],
          [
            114473.852,
            484526.837
          ],
          [
            114468.941,
            484530.107
          ],
          [
            114493.562,
            484567.08
          ],
          [
            114476.782,
            484578.254
          ],
          [
            114452.161,
            484541.281
          ],
          [
            114447.25,
            484544.551
          ],
          [
            114439.035,
            484550.022
          ],
          [
            114433.965,
            484544.988
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Groenlandstraat",
  "omschrijving": "Eiland in de Atlantische Oceaan, ten noordoosten van Canada. Groenland maakt deel uit van het koninkrijk Denemarken en is het grootste eiland ter wereld. ",
  "naam_17_posities": "GROENLANDSTR",
  "naam_24_posities": "Groenlandstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 26,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000000971"
  },
  "bbox": [
    114433.965,
    484444.933,
    114598.403,
    484578.254
  ],
  "dataset": "bag"
}