OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000000980/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000000980/"
    }
  },
  "_display": "Analoogstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000000980",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000000980",
  "openbare_ruimte_code": "60607",
  "date_modified": "2020-07-01T22:25:08.189196Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120530.67,
            491506.632
          ],
          [
            120546.464,
            491494.23
          ],
          [
            120588.433,
            491547.814
          ],
          [
            120594.22,
            491555.202
          ],
          [
            120609.348,
            491574.501
          ],
          [
            120615.981,
            491582.985
          ],
          [
            120634.247,
            491606.659
          ],
          [
            120637.354,
            491610.54
          ],
          [
            120621.797,
            491623.169
          ],
          [
            120610.521,
            491608.71
          ],
          [
            120600.264,
            491595.587
          ],
          [
            120582.054,
            491572.463
          ],
          [
            120575.895,
            491564.584
          ],
          [
            120568.66,
            491555.327
          ],
          [
            120562.493,
            491547.437
          ],
          [
            120555.272,
            491538.094
          ],
          [
            120530.67,
            491506.632
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Analoogstraat",
  "omschrijving": "Straatnaam in de categorie Informatietechnologie.",
  "naam_17_posities": "ANALOOGSTR",
  "naam_24_posities": "Analoogstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 13,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000000980"
  },
  "bbox": [
    120530.67,
    491494.23,
    120637.354,
    491623.169
  ],
  "dataset": "bag"
}