OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000000981/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000000981/"
    }
  },
  "_display": "Internetstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000000981",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000000981",
  "openbare_ruimte_code": "60615",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.217734Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120443.304,
            491574.732
          ],
          [
            120457.513,
            491563.537
          ],
          [
            120457.668,
            491570.143
          ],
          [
            120545.89,
            491682.074
          ],
          [
            120529.183,
            491695.124
          ],
          [
            120441.429,
            491576.194
          ],
          [
            120443.304,
            491574.732
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Internetstraat",
  "omschrijving": "Straatnaam in de categorie Informatietechnologie.",
  "naam_17_posities": "INTERNETSTR",
  "naam_24_posities": "Internetstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 13,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000000981"
  },
  "bbox": [
    120441.429,
    491563.537,
    120545.89,
    491695.124
  ],
  "dataset": "bag"
}