OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000000984/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000000984/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Hardwareweg",
  "sleutelverzendend": "03630000000984",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000000984",
  "openbare_ruimte_code": "60658",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.632049Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120268.347,
            491676.578
          ],
          [
            120296.442,
            491689.919
          ],
          [
            120346.094,
            491750.943
          ],
          [
            120355.094,
            491762.628
          ],
          [
            120392.414,
            491810.37
          ],
          [
            120393.256,
            491811.633
          ],
          [
            120396.572,
            491814.897
          ],
          [
            120397.888,
            491816.055
          ],
          [
            120399.678,
            491817.002
          ],
          [
            120402.099,
            491817.897
          ],
          [
            120404.731,
            491818.529
          ],
          [
            120408.942,
            491818.686
          ],
          [
            120409.357,
            491824.657
          ],
          [
            120409.347,
            491832.943
          ],
          [
            120403.636,
            491832.8
          ],
          [
            120400.593,
            491833.599
          ],
          [
            120393.839,
            491835.371
          ],
          [
            120391.493,
            491837.347
          ],
          [
            120388.722,
            491839.707
          ],
          [
            120386.037,
            491841.687
          ],
          [
            120383.371,
            491846.002
          ],
          [
            120381.784,
            491848.571
          ],
          [
            120368.81,
            491844.634
          ],
          [
            120367.989,
            491841.144
          ],
          [
            120366.657,
            491837.004
          ],
          [
            120362.702,
            491833.949
          ],
          [
            120323.348,
            491784.313
          ],
          [
            120314.096,
            491772.445
          ],
          [
            120272.021,
            491718.49
          ],
          [
            120255.393,
            491686.98
          ],
          [
            120201.918,
            491618.593
          ],
          [
            120186.727,
            491599.351
          ],
          [
            120189.945,
            491598.305
          ],
          [
            120194.831,
            491604.544
          ],
          [
            120197.337,
            491602.582
          ],
          [
            120200.248,
            491600.835
          ],
          [
            120203.252,
            491600.418
          ],
          [
            120206.362,
            491600.835
          ],
          [
            120209.273,
            491602.291
          ],
          [
            120268.347,
            491676.578
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Hardwareweg",
  "omschrijving": "Straatnaam in de categorie Informatietechnologie.",
  "naam_17_posities": "HARDWAREWG",
  "naam_24_posities": "Hardwareweg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 4,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000000984"
  },
  "bbox": [
    120186.727,
    491598.305,
    120409.357,
    491848.571
  ],
  "dataset": "bag"
}