OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000000987/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000000987/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Processorstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000000987",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000000987",
  "openbare_ruimte_code": "60690",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.231337Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119793.948,
            492070.478
          ],
          [
            119756.591,
            492021.409
          ],
          [
            119748.225,
            492010.885
          ],
          [
            119730.437,
            491987.982
          ],
          [
            119749.904,
            491972.853
          ],
          [
            119803.068,
            492040.352
          ],
          [
            119825.432,
            492060.185
          ],
          [
            119838.093,
            492075.459
          ],
          [
            119918.913,
            492178.67
          ],
          [
            119933.583,
            492198.634
          ],
          [
            119926.497,
            492203.787
          ],
          [
            119917.538,
            492210.404
          ],
          [
            119909.106,
            492216.962
          ],
          [
            119896.926,
            492200.156
          ],
          [
            119796.905,
            492074.251
          ],
          [
            119793.948,
            492070.478
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Processorstraat",
  "omschrijving": "Straatnaam in de categorie Informatietechnologie.",
  "naam_17_posities": "PROCESSORSTR",
  "naam_24_posities": "Processorstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 16,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000000987"
  },
  "bbox": [
    119730.437,
    491972.853,
    119933.583,
    492216.962
  ],
  "dataset": "bag"
}