OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001021/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001021/"
    }
  },
  "_display": "Piet Zwarthof",
  "sleutelverzendend": "03630000001021",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001021",
  "openbare_ruimte_code": "61123",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.232254Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            128071.797,
            485765.042
          ],
          [
            128101.845,
            485738.823
          ],
          [
            128106.817,
            485744.486
          ],
          [
            127976.481,
            485859.258
          ],
          [
            127970.998,
            485852.997
          ],
          [
            128001.482,
            485826.397
          ],
          [
            128004.657,
            485823.627
          ],
          [
            128037.653,
            485794.835
          ],
          [
            128041.109,
            485791.819
          ],
          [
            128068.806,
            485767.652
          ],
          [
            128071.797,
            485765.042
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Piet Zwarthof",
  "omschrijving": "Fotograaf, typograaf en industrieel ontwerper (1885-1977). Pionier van de 'Nieuwe Fotografie' en moderne typografie. Hij verwierp traditionele typografische regels. In plaats daarvan gebruikte hij de basisprincipes van het constructivisme. Zijn werk is herkenbaar door de primaire kleuren, geometrische vormen, herhaalde woordpatronen, strakke diagonaal geplaatste belettering en een vroeg gebruik van fotomontage.",
  "naam_17_posities": "P ZWARTHOF",
  "naam_24_posities": "Piet Zwarthof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 36,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001021"
  },
  "bbox": [
    127970.998,
    485738.823,
    128106.817,
    485859.258
  ],
  "dataset": "bag"
}