OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001069/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001069/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Poortland",
  "sleutelverzendend": "03630000001069",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001069",
  "openbare_ruimte_code": "60208",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.382184Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            113918.584,
            489506.843
          ],
          [
            113939.505,
            489506.95
          ],
          [
            113937.634,
            489507.944
          ],
          [
            113936.011,
            489509.305
          ],
          [
            113934.707,
            489510.974
          ],
          [
            113933.778,
            489512.878
          ],
          [
            113933.217,
            489515.126
          ],
          [
            113940.342,
            489515.084
          ],
          [
            113940.415,
            489527.424
          ],
          [
            113972.496,
            489545.794
          ],
          [
            113975.669,
            489545.79
          ],
          [
            113989.659,
            489545.775
          ],
          [
            113989.73,
            489557.775
          ],
          [
            114022.033,
            489557.853
          ],
          [
            114047.69,
            489557.915
          ],
          [
            114147.128,
            489558.156
          ],
          [
            114213.295,
            489558.317
          ],
          [
            114223.174,
            489558.341
          ],
          [
            114320.725,
            489558.577
          ],
          [
            114335.863,
            489558.454
          ],
          [
            114335.954,
            489575.263
          ],
          [
            113996.239,
            489574.44
          ],
          [
            113978.876,
            489564.857
          ],
          [
            113970.812,
            489560.025
          ],
          [
            113966.371,
            489562.157
          ],
          [
            113961.603,
            489559.359
          ],
          [
            113960.635,
            489553.927
          ],
          [
            113948.795,
            489546.834
          ],
          [
            113935.763,
            489539.025
          ],
          [
            113928.075,
            489534.419
          ],
          [
            113926.927,
            489531.601
          ],
          [
            113926.323,
            489528.232
          ],
          [
            113926.258,
            489517.649
          ],
          [
            113926.248,
            489516.013
          ],
          [
            113926.122,
            489515.298
          ],
          [
            113925.873,
            489513.883
          ],
          [
            113925.079,
            489511.919
          ],
          [
            113923.895,
            489510.162
          ],
          [
            113922.371,
            489508.69
          ],
          [
            113920.575,
            489507.567
          ],
          [
            113918.584,
            489506.843
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Poortland",
  "omschrijving": "Verbasterde schrijfwijze van de Engelse havenstad Portland, zoals die voorkomt op zeekaarten uit de zestiende en zeventiende eeuw. ",
  "naam_17_posities": "POORTLAND",
  "naam_24_posities": "Poortland",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 130,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000001069"
  },
  "bbox": [
    113918.584,
    489506.843,
    114335.954,
    489575.263
  ],
  "dataset": "bag"
}