OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001072/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001072/"
    }
  },
  "_display": "Accason",
  "sleutelverzendend": "03630000001072",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001072",
  "openbare_ruimte_code": "60232",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.433513Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            115057.256,
            489237.3
          ],
          [
            115057.163,
            489225.458
          ],
          [
            115108.267,
            489225.655
          ],
          [
            115115.662,
            489225.865
          ],
          [
            115117.365,
            489226.081
          ],
          [
            115118.994,
            489226.622
          ],
          [
            115120.486,
            489227.469
          ],
          [
            115121.787,
            489228.589
          ],
          [
            115122.845,
            489229.94
          ],
          [
            115123.622,
            489231.471
          ],
          [
            115124.087,
            489233.123
          ],
          [
            115124.223,
            489234.834
          ],
          [
            115124.178,
            489237.344
          ],
          [
            115106.821,
            489236.772
          ],
          [
            115065.172,
            489237.16
          ],
          [
            115057.256,
            489237.3
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            114939.887,
            489226.436
          ],
          [
            114939.681,
            489234.055
          ],
          [
            114939.452,
            489242.548
          ],
          [
            114935.251,
            489238.264
          ],
          [
            114794.207,
            489238.376
          ],
          [
            114791.458,
            489238.613
          ],
          [
            114790.011,
            489240.284
          ],
          [
            114790.021,
            489226.827
          ],
          [
            114939.527,
            489226.437
          ],
          [
            114939.887,
            489226.436
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Accason",
  "omschrijving": "Verbasterde schrijfwijze van de Franse havenstad Archachon, zoals die voorkomt op zeekaarten uit de zestiende en zeventiende eeuw. ",
  "naam_17_posities": "ACCASON",
  "naam_24_posities": "Accason",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 1,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001072"
  },
  "bbox": [
    114790.011,
    489225.458,
    115124.223,
    489242.548
  ],
  "dataset": "bag"
}