OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001075/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001075/"
    }
  },
  "_display": "Pelerin",
  "sleutelverzendend": "03630000001075",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001075",
  "openbare_ruimte_code": "60267",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.351721Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            115124.513,
            489312.537
          ],
          [
            115118.126,
            489312.205
          ],
          [
            115117.418,
            489312.169
          ],
          [
            115117.406,
            489312.368
          ],
          [
            115113.383,
            489313.829
          ],
          [
            115112.862,
            489242.85
          ],
          [
            115106.821,
            489236.772
          ],
          [
            115124.178,
            489237.344
          ],
          [
            115124.055,
            489244.155
          ],
          [
            115124.513,
            489312.537
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            115125.345,
            489425.637
          ],
          [
            115125.35,
            489426.03
          ],
          [
            115121.348,
            489425.925
          ],
          [
            115110.59,
            489425.641
          ],
          [
            115110.257,
            489380.188
          ],
          [
            115113.592,
            489380.247
          ],
          [
            115113.826,
            489359.316
          ],
          [
            115106.569,
            489354.087
          ],
          [
            115117.074,
            489354.24
          ],
          [
            115120.988,
            489354.297
          ],
          [
            115124.781,
            489354.352
          ],
          [
            115134.047,
            489353.08
          ],
          [
            115129.225,
            489357.987
          ],
          [
            115125.011,
            489363.741
          ],
          [
            115124.939,
            489375.951
          ],
          [
            115125.023,
            489387.325
          ],
          [
            115125.345,
            489425.637
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pelerin",
  "omschrijving": "Verbasterde schrijfwijze van de Franse havenstad Le Pellerin, zoals die voorkomt op zeekaarten uit de zestiende en zeventiende eeuw. ",
  "naam_17_posities": "PELERIN",
  "naam_24_posities": "Pelerin",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 2,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001075"
  },
  "bbox": [
    115106.569,
    489236.772,
    115134.047,
    489426.03
  ],
  "dataset": "bag"
}