OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001097/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001097/"
    }
  },
  "_display": "Hudsonhof",
  "sleutelverzendend": "03630000001097",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001097",
  "openbare_ruimte_code": "58971",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.047360Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            118561.343,
            487012.479
          ],
          [
            118565.827,
            487016.455
          ],
          [
            118569.055,
            487019.317
          ],
          [
            118573.479,
            487023.24
          ],
          [
            118565.302,
            487053.3
          ],
          [
            118563.382,
            487061.641
          ],
          [
            118559.461,
            487060.537
          ],
          [
            118557.778,
            487060.063
          ],
          [
            118554.155,
            487059.044
          ],
          [
            118548.636,
            487057.491
          ],
          [
            118550.894,
            487049.078
          ],
          [
            118557.939,
            487025.123
          ],
          [
            118561.343,
            487012.479
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Hudsonhof",
  "omschrijving": "Henry Hudson (1550-1611), Engels zeevaarder in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie. Ontdekte de naar hem genoemde Hudsonbaai tussen Labrador en Canada (1610).",
  "naam_17_posities": "HUDSONHOF",
  "naam_24_posities": "Hudsonhof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 51,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001097"
  },
  "bbox": [
    118548.636,
    487012.479,
    118573.479,
    487061.641
  ],
  "dataset": "bag"
}