OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001126/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001126/"
    }
  },
  "_display": "Alhambralaan",
  "sleutelverzendend": "03630000001126",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001126",
  "openbare_ruimte_code": "59323",
  "date_modified": "2020-07-01T22:25:08.530258Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            117221.402,
            486885.539
          ],
          [
            117229.936,
            486887.153
          ],
          [
            117253.305,
            486891.574
          ],
          [
            117253.706,
            486894.48
          ],
          [
            117254.43,
            486896.218
          ],
          [
            117255.444,
            486897.667
          ],
          [
            117257.617,
            486899.115
          ],
          [
            117262.107,
            486900.564
          ],
          [
            117266.018,
            486902.447
          ],
          [
            117268.915,
            486904.185
          ],
          [
            117270.798,
            486906.792
          ],
          [
            117273.504,
            486928.824
          ],
          [
            117280.937,
            486989.354
          ],
          [
            117285.503,
            487028.833
          ],
          [
            117286.279,
            487035.541
          ],
          [
            117287.494,
            487046.048
          ],
          [
            117287.525,
            487047.294
          ],
          [
            117288.197,
            487055.027
          ],
          [
            117277.948,
            487057.644
          ],
          [
            117276.767,
            487048.562
          ],
          [
            117276.615,
            487047.396
          ],
          [
            117275.222,
            487033.825
          ],
          [
            117274.65,
            487028.825
          ],
          [
            117263.205,
            486928.817
          ],
          [
            117260.844,
            486908.182
          ],
          [
            117227.15,
            486901.88
          ],
          [
            117218.613,
            486900.283
          ],
          [
            117157.974,
            486888.943
          ],
          [
            117143.913,
            486886.536
          ],
          [
            117141.806,
            486886.141
          ],
          [
            117142.724,
            486880.181
          ],
          [
            117145.033,
            486871.055
          ],
          [
            117153.326,
            486872.772
          ],
          [
            117157.013,
            486873.535
          ],
          [
            117160.699,
            486874.298
          ],
          [
            117216.492,
            486884.61
          ],
          [
            117221.402,
            486885.539
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Alhambralaan",
  "omschrijving": "Paleis en fort van de Moorse vorsten in Granada. Letterlijk: het rode kasteel, zo genoemd omdat het paleis uit rode baksteen is opgetrokken. Groots monument van islamitische wereldlijke bouwkunst, in hoofdzaak gebouwd tussen 1238 en 1358. ",
  "naam_17_posities": "ALHAMBRALN",
  "naam_24_posities": "Alhambralaan",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 50,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001126"
  },
  "bbox": [
    117141.806,
    486871.055,
    117288.197,
    487057.644
  ],
  "dataset": "bag"
}