OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001133/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001133/"
    }
  },
  "_display": "A.J. Krophollerstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000001133",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001133",
  "openbare_ruimte_code": "59447",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.632260Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116477.217,
            487496.18
          ],
          [
            116487.088,
            487497.814
          ],
          [
            116494.659,
            487554.984
          ],
          [
            116495.782,
            487563.463
          ],
          [
            116502.627,
            487591.302
          ],
          [
            116500.974,
            487591.69
          ],
          [
            116503.44,
            487601.694
          ],
          [
            116501.181,
            487602.251
          ],
          [
            116497.388,
            487603.186
          ],
          [
            116495.177,
            487603.731
          ],
          [
            116492.709,
            487593.722
          ],
          [
            116490.962,
            487594.151
          ],
          [
            116484.316,
            487567.99
          ],
          [
            116484.652,
            487563.833
          ],
          [
            116485.265,
            487556.257
          ],
          [
            116477.217,
            487496.18
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "A.J. Krophollerstraat",
  "omschrijving": "Alexander Jacobus Kropholler (1881-1973), architect. Bouwde vooral kerken en raadhuizenbekend om zijn bakstenen, stoer meubelwerk, zware deuren en royale houten kappen.",
  "naam_17_posities": "A J KROPHOLLERSTR",
  "naam_24_posities": "A.J. Krophollerstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 28,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001133"
  },
  "bbox": [
    116477.217,
    487496.18,
    116503.44,
    487603.731
  ],
  "dataset": "bag"
}