OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001193/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001193/"
    }
  },
  "_display": "Piraeusplein",
  "sleutelverzendend": "03630000001193",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001193",
  "openbare_ruimte_code": "54542",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.047881Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124593.987,
            487763.925
          ],
          [
            124591.184,
            487763.737
          ],
          [
            124590.287,
            487749.999
          ],
          [
            124590.181,
            487748.352
          ],
          [
            124589.465,
            487737.22
          ],
          [
            124598.111,
            487707.173
          ],
          [
            124601.318,
            487708.449
          ],
          [
            124600.695,
            487723.005
          ],
          [
            124620.992,
            487723.874
          ],
          [
            124621.615,
            487709.318
          ],
          [
            124666.781,
            487710.501
          ],
          [
            124621.644,
            487725.913
          ],
          [
            124604.717,
            487749.177
          ],
          [
            124604.119,
            487749.999
          ],
          [
            124593.987,
            487763.925
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Piraeusplein",
  "omschrijving": "Griekse havenstad, waarop de voormalige KNSM (zie KNSM-laan) een lijndienst onderhield.",
  "naam_17_posities": "PIRAEUSPLN",
  "naam_24_posities": "Piraeusplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 54,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001193"
  },
  "bbox": [
    124589.465,
    487707.173,
    124666.781,
    487763.925
  ],
  "dataset": "bag"
}