OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001221/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001221/"
    }
  },
  "_display": "P.J. Oudstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000001221",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001221",
  "openbare_ruimte_code": "53368",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.243904Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            114207.439,
            488521.884
          ],
          [
            114206.582,
            488519.174
          ],
          [
            114205.136,
            488517.453
          ],
          [
            114206.462,
            488516.329
          ],
          [
            114205.115,
            488512.086
          ],
          [
            114205.115,
            488509.524
          ],
          [
            114205.115,
            488506.322
          ],
          [
            114200.099,
            488505.981
          ],
          [
            114200.326,
            488486.456
          ],
          [
            114204.953,
            488486.426
          ],
          [
            114206.055,
            488382.569
          ],
          [
            114206.115,
            488376.941
          ],
          [
            114211.168,
            488380.287
          ],
          [
            114211.042,
            488381.247
          ],
          [
            114209.808,
            488509.667
          ],
          [
            114227.009,
            488509.833
          ],
          [
            114228.999,
            488511.336
          ],
          [
            114233.305,
            488511.393
          ],
          [
            114233.251,
            488515.429
          ],
          [
            114229.018,
            488516.378
          ],
          [
            114221.299,
            488516.249
          ],
          [
            114218.964,
            488517.02
          ],
          [
            114216.872,
            488518.324
          ],
          [
            114210.031,
            488520.773
          ],
          [
            114209.211,
            488519.753
          ],
          [
            114208.388,
            488520.861
          ],
          [
            114207.439,
            488521.884
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "P.J. Oudstraat",
  "omschrijving": "Pieter Jacob Oud (1886-1968), liberaal staatsman. Minister van Financiën in de extraparlementaire crisiskabinetten van Colijn, bekend van zijn bezuinigingspolitiek. In 1948 medeoprichter van de VVD, voorzitter van de Tweede Kamerfractie. In de periode 1938-1941 en 1945-1952 was hij burgemeester van Rotterdam.",
  "naam_17_posities": "P J OUDSTR",
  "naam_24_posities": "P.J. Oudstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 16,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001221"
  },
  "bbox": [
    114200.099,
    488376.941,
    114233.305,
    488521.884
  ],
  "dataset": "bag"
}