OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001226/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001226/"
    }
  },
  "_display": "P. Lieftinckstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000001226",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001226",
  "openbare_ruimte_code": "53414",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.250693Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            114519.143,
            488326.178
          ],
          [
            114519.041,
            488336.88
          ],
          [
            114519.008,
            488340.238
          ],
          [
            114512.21,
            488340.055
          ],
          [
            114511.781,
            488340.043
          ],
          [
            114506.016,
            488339.887
          ],
          [
            114501.698,
            488339.771
          ],
          [
            114502.817,
            488223.538
          ],
          [
            114507.138,
            488223.579
          ],
          [
            114513.324,
            488223.638
          ],
          [
            114520.13,
            488223.703
          ],
          [
            114520.033,
            488233.748
          ],
          [
            114519.93,
            488244.437
          ],
          [
            114519.893,
            488248.34
          ],
          [
            114565.471,
            488248.777
          ],
          [
            114565.417,
            488254.402
          ],
          [
            114519.839,
            488253.965
          ],
          [
            114519.74,
            488264.346
          ],
          [
            114519.634,
            488275.355
          ],
          [
            114519.597,
            488279.113
          ],
          [
            114565.176,
            488279.552
          ],
          [
            114565.125,
            488284.686
          ],
          [
            114519.547,
            488284.248
          ],
          [
            114519.438,
            488295.569
          ],
          [
            114519.338,
            488305.95
          ],
          [
            114519.302,
            488309.72
          ],
          [
            114564.88,
            488310.159
          ],
          [
            114564.824,
            488315.942
          ],
          [
            114519.246,
            488315.504
          ],
          [
            114519.143,
            488326.178
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "P. Lieftinckstraat",
  "omschrijving": "Pieter Lieftinck (1902-1987), econoom en politicus, lid van de Partij van de Arbeid. Van 1945 tot 1952 minister van Financiën. Beroemd om zijn geldzuivering in de zomer van 1945. Aanvankelijk abusievelijk benoemd als P. Lieftingstraat. Bij Rb. 13-6-1990 is de fout hersteld.",
  "naam_17_posities": "P LIEFTINCKSTR",
  "naam_24_posities": "P. Lieftinckstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 44,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001226"
  },
  "bbox": [
    114501.698,
    488223.538,
    114565.471,
    488340.238
  ],
  "dataset": "bag"
}