OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001247/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001247/"
    }
  },
  "_display": "Abraham de Haanstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000001247",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001247",
  "openbare_ruimte_code": "53678",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.078895Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121969.415,
            492735.675
          ],
          [
            121969.047,
            492723.88
          ],
          [
            121976.535,
            492723.646
          ],
          [
            121982.274,
            492723.456
          ],
          [
            121990.12,
            492723.212
          ],
          [
            121990.477,
            492735.013
          ],
          [
            121990.757,
            492744.266
          ],
          [
            121990.878,
            492748.263
          ],
          [
            121991.152,
            492757.308
          ],
          [
            121991.467,
            492767.729
          ],
          [
            121991.612,
            492772.526
          ],
          [
            121991.855,
            492780.559
          ],
          [
            121992.206,
            492792.162
          ],
          [
            121984.707,
            492792.401
          ],
          [
            121984.9,
            492799.854
          ],
          [
            121985.101,
            492807.564
          ],
          [
            121987.65,
            492807.506
          ],
          [
            121988.209,
            492834.662
          ],
          [
            121998.45,
            492854.299
          ],
          [
            121996.041,
            492855.296
          ],
          [
            121987.599,
            492859.798
          ],
          [
            121988.205,
            492861.1
          ],
          [
            121988.228,
            492861.737
          ],
          [
            121987.557,
            492862.324
          ],
          [
            121985.855,
            492863.208
          ],
          [
            121982.376,
            492856.607
          ],
          [
            121977.511,
            492847.376
          ],
          [
            121973.144,
            492839.091
          ],
          [
            121972.858,
            492837.876
          ],
          [
            121972.458,
            492825.641
          ],
          [
            121972.15,
            492816.216
          ],
          [
            121979.986,
            492815.908
          ],
          [
            121979.799,
            492807.684
          ],
          [
            121979.727,
            492800.031
          ],
          [
            121979.466,
            492792.584
          ],
          [
            121971.207,
            492792.874
          ],
          [
            121970.884,
            492782.441
          ],
          [
            121970.587,
            492772.846
          ],
          [
            121970.449,
            492768.39
          ],
          [
            121970.111,
            492757.988
          ],
          [
            121969.829,
            492748.931
          ],
          [
            121969.704,
            492744.934
          ],
          [
            121969.415,
            492735.675
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Abraham de Haanstraat",
  "omschrijving": "Verzetsstrijder (1910-1945), maakte deel uit van een verzetsgroep binnen de Kromhout Motorenfabriek waar hij werkzaam was. Na de Februaristaking in 1941 werd hij gearresteerd, vrijgelaten en in 1942 opnieuw gearresteerd op verdenking van illegale activiteiten. Overleden in Bergen-Belsen op 10 mei 1945.",
  "naam_17_posities": "A DE HAANSTR",
  "naam_24_posities": "Abraham de Haanstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 5,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001247"
  },
  "bbox": [
    121969.047,
    492723.212,
    121998.45,
    492863.208
  ],
  "dataset": "bag"
}