OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001252/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001252/"
    }
  },
  "_display": "Gerardus van der Groeplaan",
  "sleutelverzendend": "03630000001252",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001252",
  "openbare_ruimte_code": "53724",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.709725Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121979.727,
            492800.031
          ],
          [
            121979.799,
            492807.684
          ],
          [
            121979.986,
            492815.908
          ],
          [
            121972.15,
            492816.216
          ],
          [
            121925.458,
            492817.762
          ],
          [
            121913.475,
            492818.138
          ],
          [
            121866.997,
            492819.568
          ],
          [
            121866.272,
            492796.129
          ],
          [
            121915.993,
            492794.585
          ],
          [
            121921.133,
            492794.415
          ],
          [
            121971.207,
            492792.874
          ],
          [
            121979.466,
            492792.584
          ],
          [
            121979.727,
            492800.031
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Gerardus van der Groeplaan",
  "omschrijving": "Verzetsstrijder (1922-1945), werkte bij de Fokkerfabriek in Amsterdam-Noord en maakte deel uit van een sabotagegroep binnen dit bedrijf. Verspreidde 'De Waarheid' en bracht geld bijeen voor het verzet. In 1942 ter dood veroordeeld, welk vonnis werd omgezet in een levenslange tuchthuisstraf. Bevrijd door de Fransen. Op 16 juli 1945 overleden.",
  "naam_17_posities": "G VD GROEPLAAN",
  "naam_24_posities": "Gerardus vd Groeplaan",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 40,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001252"
  },
  "bbox": [
    121866.272,
    492792.584,
    121979.986,
    492819.568
  ],
  "dataset": "bag"
}