OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001253/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001253/"
    }
  },
  "_display": "Pieter van den Heuvelpad",
  "sleutelverzendend": "03630000001253",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001253",
  "openbare_ruimte_code": "53732",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.206446Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121913.475,
            492818.138
          ],
          [
            121925.458,
            492817.762
          ],
          [
            121921.567,
            492821.168
          ],
          [
            121922.163,
            492839.443
          ],
          [
            121972.858,
            492837.876
          ],
          [
            121973.144,
            492839.091
          ],
          [
            121951.596,
            492850.428
          ],
          [
            121938.822,
            492857.149
          ],
          [
            121928.787,
            492862.428
          ],
          [
            121933.169,
            492870.743
          ],
          [
            121938.034,
            492879.974
          ],
          [
            121933.849,
            492882.179
          ],
          [
            121928.997,
            492872.971
          ],
          [
            121924.577,
            492864.68
          ],
          [
            121915.102,
            492867.506
          ],
          [
            121908.064,
            492840.814
          ],
          [
            121912.6,
            492839.618
          ],
          [
            121917.195,
            492838.407
          ],
          [
            121916.948,
            492821.498
          ],
          [
            121913.475,
            492818.138
          ]
        ],
        [
          [
            121942.852,
            492842.698
          ],
          [
            121942.029,
            492842.291
          ],
          [
            121939.51,
            492842.042
          ],
          [
            121939.076,
            492842.273
          ],
          [
            121936.557,
            492843.613
          ],
          [
            121935.22,
            492846.679
          ],
          [
            121935.286,
            492847.05
          ],
          [
            121935.664,
            492849.174
          ],
          [
            121937.422,
            492851.261
          ],
          [
            121939.493,
            492852.083
          ],
          [
            121940.732,
            492852.126
          ],
          [
            121941.61,
            492852.007
          ],
          [
            121942.838,
            492851.492
          ],
          [
            121943.89,
            492850.677
          ],
          [
            121944.696,
            492849.617
          ],
          [
            121945.2,
            492848.385
          ],
          [
            121945.368,
            492847.064
          ],
          [
            121945.198,
            492845.76
          ],
          [
            121944.695,
            492844.544
          ],
          [
            121943.895,
            492843.5
          ],
          [
            121942.852,
            492842.698
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pieter van den Heuvelpad",
  "omschrijving": "Verzetsstrijder (1915-1942), verspreidde illegaal materiaal, was betrokken bij de voorbereiding van de Februaristaking in 1941 en maakte deel uit van een sabotagegroep binnen de Fokkerfabriek in Amsterdam-Noord, waar hij werkte. Op 19 november 1942 werd hij in Soesterberg gefusilleerd.",
  "naam_17_posities": "P VD HEUVELPAD",
  "naam_24_posities": "Pieter van den Heuvelpad",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 6,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001253"
  },
  "bbox": [
    121908.064,
    492817.762,
    121973.144,
    492882.179
  ],
  "dataset": "bag"
}