OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001257/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001257/"
    }
  },
  "_display": "Pieter Calandplantsoen",
  "sleutelverzendend": "03630000001257",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001257",
  "openbare_ruimte_code": "53775",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.119751Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            115568.145,
            485240.216
          ],
          [
            115548.886,
            485233.923
          ],
          [
            115532.888,
            485226.748
          ],
          [
            115507.924,
            485216.131
          ],
          [
            115509.366,
            485211.578
          ],
          [
            115517.535,
            485214.05
          ],
          [
            115530.701,
            485218.234
          ],
          [
            115531.481,
            485215.78
          ],
          [
            115568.725,
            485227.616
          ],
          [
            115570.549,
            485232.647
          ],
          [
            115568.145,
            485240.216
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pieter Calandplantsoen",
  "omschrijving": "Waterstaatsingenieur (1826-1902). Zijn naam is vooral verbonden met de aanleg van de Nieuwe Waterweg van Rotterdam naar Hoek van Holland (1866-1872). ",
  "naam_17_posities": "P CALANDPLNTS",
  "naam_24_posities": "Pieter Calandplantsoen",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 30,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001257"
  },
  "bbox": [
    115507.924,
    485211.578,
    115570.549,
    485240.216
  ],
  "dataset": "bag"
}