OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001331/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001331/"
    }
  },
  "_display": "Arnold Ingwersenpad",
  "sleutelverzendend": "03630000001331",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001331",
  "openbare_ruimte_code": "58823",
  "date_modified": "2019-06-17T22:30:14.923570Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123928.139,
            491265.675
          ],
          [
            123935.367,
            491273.543
          ],
          [
            123912.936,
            491292.687
          ],
          [
            123906.468,
            491284.78
          ],
          [
            123899.073,
            491291.299
          ],
          [
            123909.436,
            491303.045
          ],
          [
            123916.833,
            491296.54
          ],
          [
            123933.692,
            491281.715
          ],
          [
            123942.265,
            491274.177
          ],
          [
            123931.866,
            491262.389
          ],
          [
            123928.139,
            491265.675
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            123864.605,
            491328.901
          ],
          [
            123867.826,
            491332.553
          ],
          [
            123875.549,
            491325.767
          ],
          [
            123892.089,
            491311.236
          ],
          [
            123900.68,
            491303.689
          ],
          [
            123897.388,
            491299.957
          ],
          [
            123888.818,
            491307.524
          ],
          [
            123872.308,
            491322.1
          ],
          [
            123864.605,
            491328.901
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            123948.055,
            491255.268
          ],
          [
            123940.685,
            491261.774
          ],
          [
            123943.927,
            491265.449
          ],
          [
            123951.309,
            491258.956
          ],
          [
            123969.081,
            491243.326
          ],
          [
            123976.754,
            491236.578
          ],
          [
            123973.458,
            491232.842
          ],
          [
            123965.798,
            491239.605
          ],
          [
            123948.055,
            491255.268
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Arnold Ingwersenpad",
  "omschrijving": "Architect (1882-1959), ontwierp onder meer in 1918-1919 samen met T. Kuipers het gebied rondom het Zwanenplein en het Koekoeksplein in Amsterdam-Noord.",
  "naam_17_posities": "A INGWERSENPAD",
  "naam_24_posities": "Arnold Ingwersenpad",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 0,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001331"
  },
  "bbox": [
    123864.605,
    491232.842,
    123976.754,
    491332.553
  ],
  "dataset": "bag"
}