OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001346/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001346/"
    }
  },
  "_display": "Pilatus",
  "sleutelverzendend": "03630000001346",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001346",
  "openbare_ruimte_code": "55808",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.425345Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            113381.52,
            485110.291
          ],
          [
            113386.398,
            485117.114
          ],
          [
            113389.609,
            485120.327
          ],
          [
            113393.536,
            485120.38
          ],
          [
            113413.725,
            485149.013
          ],
          [
            113404.643,
            485154.954
          ],
          [
            113399.851,
            485158.088
          ],
          [
            113390.203,
            485164.399
          ],
          [
            113371.55,
            485134.74
          ],
          [
            113373.03,
            485131.044
          ],
          [
            113371.273,
            485126.934
          ],
          [
            113370.119,
            485124.605
          ],
          [
            113369.498,
            485123.915
          ],
          [
            113368.095,
            485119.293
          ],
          [
            113371.1,
            485117.284
          ],
          [
            113378.122,
            485112.564
          ],
          [
            113381.52,
            485110.291
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pilatus",
  "omschrijving": "Bergtop in Zwitserland, 2129 meter hoog.",
  "naam_17_posities": "PILATUS",
  "naam_24_posities": "Pilatus",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 4,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001346"
  },
  "bbox": [
    113368.095,
    485110.291,
    113413.725,
    485164.399
  ],
  "dataset": "bag"
}