OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001394/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001394/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Tjeukemeerhof",
  "sleutelverzendend": "03630000001394",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001394",
  "openbare_ruimte_code": "58106",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.991605Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            113564.997,
            484767.968
          ],
          [
            113575.331,
            484761.005
          ],
          [
            113579.519,
            484755.698
          ],
          [
            113584.018,
            484749.999
          ],
          [
            113587.04,
            484746.171
          ],
          [
            113590.958,
            484741.208
          ],
          [
            113594.873,
            484755.859
          ],
          [
            113552.676,
            484783.975
          ],
          [
            113544.328,
            484789.537
          ],
          [
            113536.243,
            484794.924
          ],
          [
            113532.687,
            484789.584
          ],
          [
            113564.997,
            484767.968
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tjeukemeerhof",
  "omschrijving": "Meer, gelegen in zuidelijk Friesland.",
  "naam_17_posities": "TJEUKEMEERHOF",
  "naam_24_posities": "Tjeukemeerhof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 17,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000001394"
  },
  "bbox": [
    113532.687,
    484741.208,
    113594.873,
    484794.924
  ],
  "dataset": "bag"
}