OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001400/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001400/"
    }
  },
  "_display": "Piet Nakstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000001400",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001400",
  "openbare_ruimte_code": "58173",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.469285Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            114189.947,
            484972.163
          ],
          [
            114196.744,
            484982.368
          ],
          [
            114205.78,
            484995.832
          ],
          [
            114211.297,
            485004.031
          ],
          [
            114214.616,
            485001.798
          ],
          [
            114218.12,
            485007.006
          ],
          [
            114207.736,
            485013.914
          ],
          [
            114207.287,
            485014.212
          ],
          [
            114197.352,
            485020.821
          ],
          [
            114193.946,
            485015.705
          ],
          [
            114197.265,
            485013.472
          ],
          [
            114191.798,
            485005.26
          ],
          [
            114187.335,
            484998.557
          ],
          [
            114175.963,
            484981.476
          ],
          [
            114178.685,
            484979.663
          ],
          [
            114182.952,
            484976.821
          ],
          [
            114189.947,
            484972.163
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Piet Nakstraat",
  "omschrijving": "Pieter Frederik Willem Nak (1906-1996), werkzaam bij Stadsreiniging, centraal figuur binnen de illegale communistische partij. Samen met collega Willem Kraan initiatiefnemer van de Februaristaking in 1941. In de jaren zestig wist hij de Vietnambeweging te verbreden, wat tot algemene afwijzing van het Amerikaanse optreden aldaar leidde.",
  "naam_17_posities": "P NAKSTR",
  "naam_24_posities": "Piet Nakstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 3,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001400"
  },
  "bbox": [
    114175.963,
    484972.163,
    114218.12,
    485020.821
  ],
  "dataset": "bag"
}