OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001409/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001409/"
    }
  },
  "_display": "Guldenpromenade",
  "sleutelverzendend": "03630000001409",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001409",
  "openbare_ruimte_code": "58297",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.292379Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            113880.004,
            484562.409
          ],
          [
            113878.592,
            484558.54
          ],
          [
            113875.343,
            484549.603
          ],
          [
            113879.237,
            484547.006
          ],
          [
            113880.839,
            484545.937
          ],
          [
            113885.194,
            484548.273
          ],
          [
            113890.453,
            484555.155
          ],
          [
            113907.351,
            484597.743
          ],
          [
            113909.94,
            484604.208
          ],
          [
            113912.819,
            484611.395
          ],
          [
            113923.186,
            484637.461
          ],
          [
            113925.103,
            484645.363
          ],
          [
            113928.711,
            484654.871
          ],
          [
            113932.412,
            484664.625
          ],
          [
            113927.434,
            484668.104
          ],
          [
            113921.026,
            484651.959
          ],
          [
            113907.555,
            484614.365
          ],
          [
            113903.483,
            484615.901
          ],
          [
            113898.852,
            484603.899
          ],
          [
            113885.098,
            484568.244
          ],
          [
            113882.479,
            484561.457
          ],
          [
            113880.004,
            484562.409
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Guldenpromenade",
  "omschrijving": "De gulden was tot de invoering van de euro op 1 januari 2002 de Nederlandse munteenheid.",
  "naam_17_posities": "GULDENPROMENADE",
  "naam_24_posities": "Guldenpromenade",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 16,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001409"
  },
  "bbox": [
    113875.343,
    484545.937,
    113932.412,
    484668.104
  ],
  "dataset": "bag"
}