OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001447/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001447/"
    }
  },
  "_display": "P.E. Tegelbergplein",
  "sleutelverzendend": "03630000001447",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001447",
  "openbare_ruimte_code": "57525",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.985835Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            125179.491,
            487383.984
          ],
          [
            125181.849,
            487385.022
          ],
          [
            125184.574,
            487386.674
          ],
          [
            125187.234,
            487388.856
          ],
          [
            125189.085,
            487390.819
          ],
          [
            125192.368,
            487395.63
          ],
          [
            125194.886,
            487401.552
          ],
          [
            125196.225,
            487408.154
          ],
          [
            125196.775,
            487414.219
          ],
          [
            125196.942,
            487420.307
          ],
          [
            125196.473,
            487429.428
          ],
          [
            125195.557,
            487436.217
          ],
          [
            125192.201,
            487451.432
          ],
          [
            125184.472,
            487486.474
          ],
          [
            125182.531,
            487492.393
          ],
          [
            125181.089,
            487494.932
          ],
          [
            125177.934,
            487497.759
          ],
          [
            125174.408,
            487499.914
          ],
          [
            125170.73,
            487501.286
          ],
          [
            125168.716,
            487509.183
          ],
          [
            125167.833,
            487513.329
          ],
          [
            125165.865,
            487522.575
          ],
          [
            125157.985,
            487521.195
          ],
          [
            125149.116,
            487500.303
          ],
          [
            125151.31,
            487471.242
          ],
          [
            125152.166,
            487460.201
          ],
          [
            125153.341,
            487430.989
          ],
          [
            125153.787,
            487419.913
          ],
          [
            125155.061,
            487388.25
          ],
          [
            125179.491,
            487383.984
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "P.E. Tegelbergplein",
  "omschrijving": "Petrus Emelius Tegelberg (1838-1917), in 1873 benoemd tot mededirecteur van de N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'. Bestuurslid Amsterdamse Droogdokmaatschappij en penningmeester van de Amsterdamse Kamer van Koophandel.",
  "naam_17_posities": "P E TEGELBERGPLN",
  "naam_24_posities": "P.E. Tegelbergplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 11,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001447"
  },
  "bbox": [
    125149.116,
    487383.984,
    125196.942,
    487522.575
  ],
  "dataset": "bag"
}