OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001473/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001473/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Allenstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000001473",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001473",
  "openbare_ruimte_code": "57975",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.062646Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            113668.621,
            484873.079
          ],
          [
            113668.35,
            484872.32
          ],
          [
            113668.369,
            484870.56
          ],
          [
            113668.931,
            484868.894
          ],
          [
            113670.063,
            484867.374
          ],
          [
            113670.629,
            484866.999
          ],
          [
            113669.544,
            484865.358
          ],
          [
            113665.799,
            484859.198
          ],
          [
            113673.284,
            484854.161
          ],
          [
            113677.034,
            484860.32
          ],
          [
            113678.127,
            484861.974
          ],
          [
            113678.816,
            484861.518
          ],
          [
            113680.248,
            484861.071
          ],
          [
            113682.008,
            484861.09
          ],
          [
            113683.674,
            484861.652
          ],
          [
            113684.746,
            484862.495
          ],
          [
            113668.621,
            484873.079
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            113631.149,
            484811.604
          ],
          [
            113626.938,
            484804.786
          ],
          [
            113623.829,
            484799.751
          ],
          [
            113619.857,
            484793.32
          ],
          [
            113617.149,
            484789.2
          ],
          [
            113614.499,
            484785.147
          ],
          [
            113601.013,
            484765.022
          ],
          [
            113594.873,
            484755.859
          ],
          [
            113606.282,
            484748.303
          ],
          [
            113607.071,
            484749.999
          ],
          [
            113611.297,
            484759.088
          ],
          [
            113624.4,
            484778.545
          ],
          [
            113627.113,
            484782.573
          ],
          [
            113629.863,
            484786.657
          ],
          [
            113634.252,
            484792.763
          ],
          [
            113637.728,
            484797.598
          ],
          [
            113642.406,
            484804.106
          ],
          [
            113647.779,
            484812.194
          ],
          [
            113659.426,
            484829.727
          ],
          [
            113666.372,
            484840.184
          ],
          [
            113655.164,
            484847.651
          ],
          [
            113649.017,
            484838.424
          ],
          [
            113636.532,
            484819.684
          ],
          [
            113631.149,
            484811.604
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Allenstraat",
  "omschrijving": "Het meer, Loch Allen, gelegen in county Leitrim, Noord-Ierland. ",
  "naam_17_posities": "ALLENSTR",
  "naam_24_posities": "Allenstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 3,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000001473"
  },
  "bbox": [
    113594.873,
    484748.303,
    113684.746,
    484873.079
  ],
  "dataset": "bag"
}