OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001512/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001512/"
    }
  },
  "_display": "Tienenpad",
  "sleutelverzendend": "03630000001512",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001512",
  "openbare_ruimte_code": "55107",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.141049Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            115880.652,
            484134.754
          ],
          [
            115843.549,
            484134.527
          ],
          [
            115839.742,
            484133.303
          ],
          [
            115830.809,
            484130.431
          ],
          [
            115788.932,
            484130.49
          ],
          [
            115788.357,
            484130.514
          ],
          [
            115787.787,
            484130.598
          ],
          [
            115787.23,
            484130.741
          ],
          [
            115786.826,
            484125.019
          ],
          [
            115786.541,
            484120.995
          ],
          [
            115799.263,
            484120.939
          ],
          [
            115825.737,
            484121.048
          ],
          [
            115832.024,
            484120.996
          ],
          [
            115840.288,
            484121.143
          ],
          [
            115844.287,
            484121.214
          ],
          [
            115881.391,
            484121.441
          ],
          [
            115885.39,
            484121.466
          ],
          [
            115921.735,
            484121.689
          ],
          [
            115921.666,
            484122.93
          ],
          [
            115921.503,
            484123.326
          ],
          [
            115921.482,
            484123.713
          ],
          [
            115920.95,
            484133.377
          ],
          [
            115920.928,
            484133.765
          ],
          [
            115921.043,
            484134.177
          ],
          [
            115920.997,
            484135.002
          ],
          [
            115884.651,
            484134.779
          ],
          [
            115880.652,
            484134.754
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tienenpad",
  "omschrijving": "Belgische plaats, gelegen in de provincie Brabant.",
  "naam_17_posities": "TIENENPAD",
  "naam_24_posities": "Tienenpad",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 24,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001512"
  },
  "bbox": [
    115786.541,
    484120.939,
    115921.735,
    484135.002
  ],
  "dataset": "bag"
}