OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001541/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001541/"
    }
  },
  "_display": "Hulstweg",
  "sleutelverzendend": "03630000001541",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001541",
  "openbare_ruimte_code": "55441",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.391500Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122485.401,
            490070.599
          ],
          [
            122456.907,
            490088.106
          ],
          [
            122447.475,
            490073.365
          ],
          [
            122436.509,
            490056.228
          ],
          [
            122430.974,
            490047.577
          ],
          [
            122417.358,
            490026.297
          ],
          [
            122413.561,
            490020.363
          ],
          [
            122416.862,
            490018.158
          ],
          [
            122407.364,
            490003.376
          ],
          [
            122398.162,
            489989.055
          ],
          [
            122385.696,
            489969.652
          ],
          [
            122361.757,
            489932.395
          ],
          [
            122358.653,
            489934.354
          ],
          [
            122352.234,
            489924.128
          ],
          [
            122363.42,
            489916.859
          ],
          [
            122367.015,
            489914.523
          ],
          [
            122372.074,
            489922.506
          ],
          [
            122372.562,
            489923.277
          ],
          [
            122388.239,
            489948.013
          ],
          [
            122403.767,
            489972.515
          ],
          [
            122409.775,
            489981.477
          ],
          [
            122413.977,
            489987.492
          ],
          [
            122417.94,
            489993.655
          ],
          [
            122421.179,
            489998.372
          ],
          [
            122465.181,
            490062.442
          ],
          [
            122466.161,
            490063.831
          ],
          [
            122466.358,
            490064.112
          ],
          [
            122469.15,
            490067.27
          ],
          [
            122472.913,
            490069.942
          ],
          [
            122475.098,
            490071.035
          ],
          [
            122477.404,
            490071.764
          ],
          [
            122480.56,
            490071.642
          ],
          [
            122485.401,
            490070.599
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Hulstweg",
  "omschrijving": "De heester met harde, stekelige bladeren en rode bessen.",
  "naam_17_posities": "HULSTWG",
  "naam_24_posities": "Hulstweg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 39,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001541"
  },
  "bbox": [
    122352.234,
    489914.523,
    122485.401,
    490088.106
  ],
  "dataset": "bag"
}