OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001550/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001550/"
    }
  },
  "_display": "Aandewind",
  "sleutelverzendend": "03630000001550",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001550",
  "openbare_ruimte_code": "53139",
  "date_modified": "2020-07-01T22:25:08.183010Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123583.55,
            491373.907
          ],
          [
            123586.363,
            491369.669
          ],
          [
            123618.148,
            491369.47
          ],
          [
            123620.146,
            491368.773
          ],
          [
            123621.114,
            491367.713
          ],
          [
            123621.851,
            491366.237
          ],
          [
            123621.805,
            491364.992
          ],
          [
            123621.298,
            491363.332
          ],
          [
            123620.607,
            491362.548
          ],
          [
            123611.234,
            491349.776
          ],
          [
            123616.294,
            491345.963
          ],
          [
            123628.41,
            491362.316
          ],
          [
            123634.164,
            491370.081
          ],
          [
            123636.604,
            491373.374
          ],
          [
            123637.191,
            491399.011
          ],
          [
            123637.312,
            491404.305
          ],
          [
            123628.951,
            491404.339
          ],
          [
            123628.93,
            491399.044
          ],
          [
            123628.884,
            491387.632
          ],
          [
            123628.853,
            491380.008
          ],
          [
            123628.828,
            491373.724
          ],
          [
            123620.991,
            491373.756
          ],
          [
            123610.606,
            491373.798
          ],
          [
            123583.55,
            491373.907
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Aandewind",
  "omschrijving": "Positieaanduiding in de scheepvaart. ",
  "naam_17_posities": "AANDEWIND",
  "naam_24_posities": "Aandewind",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 12,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001550"
  },
  "bbox": [
    123583.55,
    491345.963,
    123637.312,
    491404.339
  ],
  "dataset": "bag"
}