OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001555/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001555/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Anton Constandsestraat",
  "sleutelverzendend": "03630000001555",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001555",
  "openbare_ruimte_code": "53201",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.404072Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123268.215,
            484487.24
          ],
          [
            123289.983,
            484464.86
          ],
          [
            123317.465,
            484436.605
          ],
          [
            123320.479,
            484439.556
          ],
          [
            123326.786,
            484445.731
          ],
          [
            123329.998,
            484448.876
          ],
          [
            123332.856,
            484451.674
          ],
          [
            123298.921,
            484486.587
          ],
          [
            123295.14,
            484485.206
          ],
          [
            123291.327,
            484495.641
          ],
          [
            123287.569,
            484494.268
          ],
          [
            123294.443,
            484475.456
          ],
          [
            123289.609,
            484470.98
          ],
          [
            123272.363,
            484488.711
          ],
          [
            123268.215,
            484487.24
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            123360.191,
            484392.445
          ],
          [
            123361.619,
            484396.718
          ],
          [
            123349.71,
            484409.001
          ],
          [
            123350.25,
            484409.525
          ],
          [
            123356.539,
            484415.622
          ],
          [
            123359.097,
            484418.102
          ],
          [
            123371.033,
            484405.847
          ],
          [
            123373.905,
            484408.632
          ],
          [
            123361.964,
            484420.894
          ],
          [
            123340.615,
            484442.815
          ],
          [
            123335.242,
            484437.589
          ],
          [
            123328.963,
            484431.481
          ],
          [
            123325.558,
            484428.168
          ],
          [
            123346.839,
            484406.217
          ],
          [
            123358.748,
            484393.934
          ],
          [
            123360.191,
            484392.445
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Anton Constandsestraat",
  "omschrijving": "Anton Levien Constandse (1899-1985), politiek publicist. Na de oorlog was hij twintig jaar redacteur buitenland van het 'Algemeen Handelsblad'. Vooral bekend als auteur van talrijke boeken, brochures en politieke commentaren, waarin hij zijn door anarchisme geïnspireerde opvattingen uitdroeg. ",
  "naam_17_posities": "A CONSTANDSESTR",
  "naam_24_posities": "Anton Constandsestraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 45,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000001555"
  },
  "bbox": [
    123268.215,
    484392.445,
    123373.905,
    484495.641
  ],
  "dataset": "bag"
}