OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001566/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001566/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Pauwenpad",
  "sleutelverzendend": "03630000001566",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001566",
  "openbare_ruimte_code": "47597",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.267872Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122915.822,
            484676.517
          ],
          [
            122917.811,
            484671.936
          ],
          [
            122957.877,
            484582.669
          ],
          [
            122957.999,
            484580.485
          ],
          [
            122959.43,
            484581.009
          ],
          [
            122966.089,
            484583.445
          ],
          [
            122961.712,
            484593.105
          ],
          [
            122924.841,
            484677.655
          ],
          [
            122923.531,
            484681.713
          ],
          [
            122958.169,
            484706.557
          ],
          [
            122953.143,
            484717.552
          ],
          [
            122930.926,
            484701.353
          ],
          [
            122923.749,
            484710.966
          ],
          [
            122907.061,
            484733.65
          ],
          [
            122904.145,
            484731.487
          ],
          [
            122926.691,
            484700.681
          ],
          [
            122926.487,
            484699.183
          ],
          [
            122917.75,
            484692.316
          ],
          [
            122915.554,
            484692.092
          ],
          [
            122913.569,
            484693.128
          ],
          [
            122899.714,
            484724.87
          ],
          [
            122899.989,
            484726.938
          ],
          [
            122901.003,
            484728.451
          ],
          [
            122892.275,
            484722.79
          ],
          [
            122893.889,
            484722.865
          ],
          [
            122895.582,
            484722.032
          ],
          [
            122896.7,
            484720.564
          ],
          [
            122911.691,
            484686.033
          ],
          [
            122912.782,
            484683.519
          ],
          [
            122915.822,
            484676.517
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pauwenpad",
  "omschrijving": "Ongeveer op deze plaats liep vroeger de Pauwenlaan, genoemd naar Jacob Pauw die omstreeks 1701 in de nabijheid een buitenplaats had gebouwd. De Pauwenlaan is verdwenen door de aanleg van de spoorbaan naar Utrecht.",
  "naam_17_posities": "PAUWENPAD",
  "naam_24_posities": "Pauwenpad",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 2,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000001566"
  },
  "bbox": [
    122892.275,
    484580.485,
    122966.089,
    484733.65
  ],
  "dataset": "bag"
}