OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001638/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001638/?format=api"
    }
  },
  "_display": "A.J. Koejemansstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000001638",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001638",
  "openbare_ruimte_code": "52671",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.341220Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            113965.354,
            484943.345
          ],
          [
            113962.573,
            484939.17
          ],
          [
            113943.92,
            484911.166
          ],
          [
            113935.624,
            484898.712
          ],
          [
            113929.252,
            484889.147
          ],
          [
            113924.28,
            484881.682
          ],
          [
            113935.09,
            484874.486
          ],
          [
            113940.063,
            484881.952
          ],
          [
            113946.434,
            484891.516
          ],
          [
            113959.642,
            484911.345
          ],
          [
            113973.383,
            484931.974
          ],
          [
            113976.163,
            484936.148
          ],
          [
            114003.095,
            484976.578
          ],
          [
            114008.606,
            484984.85
          ],
          [
            114014.806,
            484994.158
          ],
          [
            114026.84,
            485011.937
          ],
          [
            114032.745,
            485020.8
          ],
          [
            114034.234,
            485023.034
          ],
          [
            114037.153,
            485027.415
          ],
          [
            114038.195,
            485028.978
          ],
          [
            114051.767,
            485049.348
          ],
          [
            114055.096,
            485047.13
          ],
          [
            114082.835,
            485088.762
          ],
          [
            114079.507,
            485090.98
          ],
          [
            114092.055,
            485109.812
          ],
          [
            114093.97,
            485112.686
          ],
          [
            114098.426,
            485119.374
          ],
          [
            114103.846,
            485127.508
          ],
          [
            114094.116,
            485133.552
          ],
          [
            114088.514,
            485125.144
          ],
          [
            114084.799,
            485119.569
          ],
          [
            114070.209,
            485097.672
          ],
          [
            114066.48,
            485100.156
          ],
          [
            114038.362,
            485057.957
          ],
          [
            114042.091,
            485055.473
          ],
          [
            114028.541,
            485035.137
          ],
          [
            114024.359,
            485028.861
          ],
          [
            114023.167,
            485027.073
          ],
          [
            114016.934,
            485017.718
          ],
          [
            114003.999,
            485001.358
          ],
          [
            113997.8,
            484992.052
          ],
          [
            113992.289,
            484983.78
          ],
          [
            113965.354,
            484943.345
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "A.J. Koejemansstraat",
  "omschrijving": "Verzetsstrijder (1903-1982), hoofdredacteur van het illegale blad 'De Waarheid'. Zette zich in voor een brede samenwerking binnen het verzet.",
  "naam_17_posities": "A J KOEJEMANSSTR",
  "naam_24_posities": "A.J. Koejemansstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 80,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000001638"
  },
  "bbox": [
    113924.28,
    484874.486,
    114103.846,
    485133.552
  ],
  "dataset": "bag"
}