OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001651/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001651/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Hanedastraat",
  "sleutelverzendend": "03630000001651",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001651",
  "openbare_ruimte_code": "52906",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.311750Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            117504.826,
            489380.639
          ],
          [
            117510.034,
            489360.917
          ],
          [
            117515.358,
            489360.989
          ],
          [
            117517.174,
            489360.995
          ],
          [
            117520.119,
            489361.005
          ],
          [
            117523.3,
            489361.015
          ],
          [
            117533.196,
            489362.151
          ],
          [
            117539.995,
            489362.161
          ],
          [
            117558.894,
            489362.187
          ],
          [
            117565.493,
            489362.197
          ],
          [
            117575.398,
            489363.0
          ],
          [
            117581.256,
            489365.005
          ],
          [
            117581.862,
            489365.171
          ],
          [
            117582.482,
            489365.273
          ],
          [
            117583.109,
            489365.309
          ],
          [
            117583.736,
            489365.279
          ],
          [
            117584.357,
            489365.184
          ],
          [
            117584.964,
            489365.025
          ],
          [
            117590.853,
            489363.147
          ],
          [
            117593.265,
            489367.782
          ],
          [
            117593.956,
            489367.619
          ],
          [
            117594.819,
            489366.969
          ],
          [
            117601.707,
            489366.765
          ],
          [
            117601.687,
            489376.022
          ],
          [
            117597.556,
            489376.03
          ],
          [
            117597.809,
            489381.283
          ],
          [
            117567.245,
            489381.595
          ],
          [
            117536.682,
            489381.907
          ],
          [
            117534.519,
            489379.265
          ],
          [
            117531.729,
            489381.563
          ],
          [
            117527.38,
            489381.605
          ],
          [
            117516.589,
            489380.305
          ],
          [
            117511.12,
            489380.46
          ],
          [
            117504.826,
            489380.639
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Hanedastraat",
  "omschrijving": "Naam van een van de luchthavens van Tokyo.",
  "naam_17_posities": "HANEDASTR",
  "naam_24_posities": "Hanedastraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 1,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000001651"
  },
  "bbox": [
    117504.826,
    489360.917,
    117601.707,
    489381.907
  ],
  "dataset": "bag"
}