OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001667/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001667/"
    }
  },
  "_display": "Oostenburgerpark",
  "sleutelverzendend": "03630000001667",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001667",
  "openbare_ruimte_code": "53082",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.629324Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123477.584,
            486917.672
          ],
          [
            123462.224,
            486904.117
          ],
          [
            123510.157,
            486879.476
          ],
          [
            123524.173,
            486872.274
          ],
          [
            123581.505,
            486842.761
          ],
          [
            123593.94,
            486830.479
          ],
          [
            123601.109,
            486837.429
          ],
          [
            123589.186,
            486849.096
          ],
          [
            123616.513,
            486876.231
          ],
          [
            123620.0,
            486879.694
          ],
          [
            123597.22,
            486902.644
          ],
          [
            123590.083,
            486906.344
          ],
          [
            123580.532,
            486915.833
          ],
          [
            123572.277,
            486906.485
          ],
          [
            123572.531,
            486906.165
          ],
          [
            123580.218,
            486896.486
          ],
          [
            123578.822,
            486894.954
          ],
          [
            123570.877,
            486894.954
          ],
          [
            123570.969,
            486906.491
          ],
          [
            123570.84,
            486909.901
          ],
          [
            123569.667,
            486912.468
          ],
          [
            123565.91,
            486917.272
          ],
          [
            123558.155,
            486924.194
          ],
          [
            123550.974,
            486930.165
          ],
          [
            123547.184,
            486934.638
          ],
          [
            123540.759,
            486945.178
          ],
          [
            123534.307,
            486949.254
          ],
          [
            123528.552,
            486951.175
          ],
          [
            123522.224,
            486951.291
          ],
          [
            123512.811,
            486946.51
          ],
          [
            123511.321,
            486947.35
          ],
          [
            123506.665,
            486951.893
          ],
          [
            123503.871,
            486949.03
          ],
          [
            123508.896,
            486944.126
          ],
          [
            123492.785,
            486931.899
          ],
          [
            123490.263,
            486928.413
          ],
          [
            123488.782,
            486923.628
          ],
          [
            123488.422,
            486921.029
          ],
          [
            123477.584,
            486917.672
          ]
        ],
        [
          [
            123527.684,
            486890.771
          ],
          [
            123527.32,
            486902.67
          ],
          [
            123525.649,
            486905.755
          ],
          [
            123523.477,
            486908.201
          ],
          [
            123505.87,
            486913.488
          ],
          [
            123501.689,
            486914.328
          ],
          [
            123497.71,
            486915.902
          ],
          [
            123495.023,
            486918.053
          ],
          [
            123492.472,
            486921.117
          ],
          [
            123493.889,
            486926.601
          ],
          [
            123495.677,
            486929.073
          ],
          [
            123502.653,
            486934.367
          ],
          [
            123513.554,
            486942.64
          ],
          [
            123523.108,
            486947.275
          ],
          [
            123527.866,
            486947.187
          ],
          [
            123532.581,
            486945.614
          ],
          [
            123537.831,
            486942.296
          ],
          [
            123543.93,
            486932.29
          ],
          [
            123548.148,
            486927.313
          ],
          [
            123555.543,
            486921.164
          ],
          [
            123562.98,
            486914.526
          ],
          [
            123566.992,
            486909.395
          ],
          [
            123566.845,
            486890.983
          ],
          [
            123527.684,
            486890.771
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Oostenburgerpark",
  "omschrijving": "Oostenburg was het meest oostelijke van de drie eilanden (naast Kattenburg en Wittenburg) die met de vergroting van 1658 bij de stad werden getrokken. Met het rooien van de straten en de bebouwing werd in 1664 begonnen. Er waren aanvankelijk drie straten vanaf de gracht, naar hun ligging Oostenburgervoorstraat, -middenstraat en -achterstraat genoemd. De Oostenburgerachterstraat is in de eerste helft van de twintigste eeuw in verband met uitbreiding van het bedrijf Werkspoor aan het openbaar verkeer onttrokken en in 1957 vervallen verklaard. De Oostenburgermiddenstraat is in 1985 vervallen. Daar loopt nu de Compagniestraat. Door het verdwijnen van enige werven kwam grond vrij waarop de Nieuwe Oostenburgerstraat en -dwarsstraat werden aangelegd.",
  "naam_17_posities": "OOSTENBURGERPK",
  "naam_24_posities": "Oostenburgerpark",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 91,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001667"
  },
  "bbox": [
    123462.224,
    486830.479,
    123620.0,
    486951.893
  ],
  "dataset": "bag"
}