OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001701/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001701/"
    }
  },
  "_display": "Plaatwerkerstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000001701",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001701",
  "openbare_ruimte_code": "51950",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.365434Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121566.935,
            491295.823
          ],
          [
            121546.137,
            491221.043
          ],
          [
            121549.991,
            491219.971
          ],
          [
            121544.002,
            491198.44
          ],
          [
            121548.419,
            491197.233
          ],
          [
            121554.406,
            491218.673
          ],
          [
            121558.258,
            491217.597
          ],
          [
            121579.09,
            491292.364
          ],
          [
            121575.237,
            491293.438
          ],
          [
            121579.398,
            491308.37
          ],
          [
            121579.71,
            491308.965
          ],
          [
            121580.119,
            491309.458
          ],
          [
            121580.621,
            491309.854
          ],
          [
            121574.652,
            491311.492
          ],
          [
            121574.874,
            491310.891
          ],
          [
            121574.966,
            491310.258
          ],
          [
            121574.925,
            491309.622
          ],
          [
            121570.789,
            491294.751
          ],
          [
            121566.935,
            491295.823
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Plaatwerkerstraat",
  "omschrijving": "Beroepsnaam: iemand die plaatmetaal bewerkt. De straatnaam verwijst naar de verloren scheepsbouwactiviteit in Amsterdam-Noord.",
  "naam_17_posities": "PLAATWERKERSTR",
  "naam_24_posities": "Plaatwerkerstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 8,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000001701"
  },
  "bbox": [
    121544.002,
    491197.233,
    121580.621,
    491311.492
  ],
  "dataset": "bag"
}